Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymai

2022-08-01 ĮSAKYMAS NR. 3-290 DĖL KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE

 

2022-07-25 ĮSAKYMAS NR. V-272 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

 

2022-07-05 ĮSAKYMAS NR. PL-2 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2022 METŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO

 

2022-06-28 ĮSAKYMAS NR. V-204 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO 

2022-06-27 ĮSAKYMAS NR. V-201 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022-06-20 ĮSAKYMAS NR. V-191 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VEIKLOS ANALIZĖS IR KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022-06-10 ĮSAKYMAS NR. V-169 DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2022-06-03 ĮSAKYMAS NR. V-162 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ATLERIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ ATRANKOS Į SIŪLOMAS PAREIGAS KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

2022-05-31 ĮSAKYMAS NR. V-153 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DARBINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022-05-25 ĮSAKYMAS NR. V-148 DĖL ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS KOMISIJOS NARIAIS, ATITIKIMO NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS KRITERIJAMS IR ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SAVANORIAUTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOJE, ATITIKIMO KELIAMIEMS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022-05-24 ĮSAKYMAS V-145 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022-05-13 ĮSAKYMAS NR. V-139 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS VALDYMO SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

2022-05-11 ĮSAKYMAS NR. V-137 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRŲ IR VALDYMO SCHEMŲ PATVIRTINIMO

 

2022-05-06 ĮSAKYMAS NR. V-128 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS VALDYMO SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

2022-04-15 ĮSAKYMAS NR. V-105 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBĖS ĮMONĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2022-03-31 ĮSAKYMAS NR. V-89 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-02-06 ĮSAKYMO NR. V-37 "DĖL VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO PAGAL PAREIGYBES TVARKOS APRAŠO IR ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2022-03-04 ĮSAKYMAS NR. V-58 DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2022-03-04 ĮSAKYMAS NR. V-57 DĖL BENDRĄSIAS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ PADALINIŲ CENTRALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2022-03-03 ĮSAKYMAS NR. V-55 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022-02-14 ĮSAKYMO "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO" NR. V-37 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022-03-03 ĮSAKYMAS NR. V-53 DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022-02-14 ĮSAKYMAS NR. V-37 DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO

 

2022-02-14 ĮSAKYMAS NR. V-35 DĖL GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR VERTINIMO SAVIKONTROLĖS TIKSLAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022-02-11 ĮSAKYMAS NR. V-31 DĖL NUTEISTŲJŲ, KURIEMS TEISMO NUOSPRENDŽIU PASKIRTA AREŠTO, TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS GALVOS BAUSMĖ, PASKYRIMO Į KONKREČIĄ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022-02-09 ĮSAKYMAS NR. V-30 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021-07-29 ĮSAKYMO NR. V-258 "DĖL PRIVALOMO PERIODINIO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO DĖL COVID-19 LIGOS" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021-12-31 ĮSAKYMAS NR. V-427 DĖL NUTEISTŲJŲ PAGAMINTŲ DIRBINIŲ PANAUDOJIMO ĮSTAIGOS REPREZENTACIJOS TIKSLAMS TIPINĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-12-30 ĮSAKYMAS NR. V-411 DĖL SUIMTŲJŲ (NUTEISTŲJŲ) ASMININIŲ VERTINGŲ DAIKTŲ IR PINIGŲ PAĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-12-28 ĮSAKYMAS NR. V-407 DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO

 

2021-12-28 ĮSAKYMAS NR. V-406 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRŲ PATVIRTINIMO

 

2021-12-20 ĮSAKYMAS NR. 1.4E-409 DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-12-17 ĮSAKYMAS NR. V-395 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VALDYMO SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

2021-12-13 ĮSAKYMAS NR. V-383 DĖL MOKYMO PROGRAMOS "STRESO VALDYMAS", SKIRTOS BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS DARBUOTOJAMS, PATVIRTINIMO

 

2021-11-15 ĮSAKYMAS NR. V-361 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO PO KRITINIO ĮVYKIO STATUTINIAMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTĮ, ORGANIZAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-11-10 ĮSAKYMAS NR. V-355 DĖL MATERIALINĖS ŽALOS, APGADINUS TARNYBINES TRANSPORTO PRIEMONES, ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO IR KRITERIJŲ, KURIUOS ATITINKANČIOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS DRAUDŽIAMOS KASKO DRAUDIMU, PATVIRTINIMO

 

2021-10-15 ĮSAKYMAS NR. V-335 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021-07-16 ĮSAKYMO NR. V-239 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-09-30 ĮSAKYMAS DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021-04-02 ĮSAKYMU NR. V-112 "DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-12-30 ĮSAKYMO NR. V-394 "DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO" PAKEITIMO

 

2021-09-30 ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017-03-21 ĮSAKYMO NR. V-115 "DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS RIZIKOS VALDYMO METODIKOS PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021-09-29 ĮSAKYMAS NR. V-319 DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ FIZINIO PASIRENGIMO REIKALAVIMŲ IR ATITIKTIES ŠIEMS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO KOMISIJŲ SUDARYMO

 

2021-09-16 ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-27 ĮSAKYMO NR. 4/07-31 "DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-09-15 ĮSAKYMAS NR. V-300 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-04-07 ĮSAKYMO NR. V-96 "DĖL VEIKSNIŲ KELIAMOS RIZIKOS VERTINIMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE METODIKOS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ IR KURSANTŲ VYKDOMŲ SPECIFINIŲ VEIKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-09-08 ĮSAKYMAS NR. V-290 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021-07-16 ĮSAKYMO NR. V-239 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKALBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-08-24 ĮSAKYMAS NR. V-274 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021-07-16 ĮSAKYMO NR. V-239 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMŲ NR. 152, METŲ, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-06-28 ĮSAKYMAS NR. 2-171 DĖL NALOKSONO, SKIRTO OPIOIDŲ PERDOZAVIMO PREVENCIJAI, IŠDAVIMO LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-09-13 ĮSAKYMAS NR. 2-225 DĖL ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO NEŠIOJIMO IR ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO LIGOS DIAGNOSTIKOS, EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS, GYDYMO, STATISTINIŲ DUOMENŲ TEIKIMO BEI PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.

 

2021-07-20 ĮSAKYMAS V-241 DĖL PAPILDOMŲ GARANTIJŲ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE DIRBANTIEMS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NARIAMS SUTEIKIMO

 

2021-07-19 ĮSAKYMAS NR. V-239 DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-023-26 NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO

 

2021-07-02 ĮSAKYMAS NR. V-223 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-11-10 ĮSAKYMO NR. V-344 "DĖL KORONAVIRUSO COVID-19 VALDYMO BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021-05-12 ĮSAKYMAS NR. V-158 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO NR. V-167 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-04-26 ĮSAKYMAS NR. V-135 DĖL SAUGAUS ELGESIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021-04-02 ĮSAKYMAS NR. V-115 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021-03-03 ĮSAKYMO NR. V-66 "DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTIEMS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS SUTEIKIAMA TEISĖ NAUDOTIS TARNYBINIO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO IR JUDRIOJO PLAČIAJUOSČIO RYŠIO, ĮSKAITANT PRISIJUNGIMĄ PRIE INTERNETO, PASLAUGOMIS, SĄRAŠO BEI IŠLAIDŲ LIMITŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-03-09 ĮSAKYMAS NR. V-76 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO NR. V-167 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-03-03 ĮSAKYMAS NR. V-67 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2021 METŲ IŠORINĖS IR VIDINĖS KOMUNIKACIJOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021-01-14 ĮSAKYMAS NR. V-8 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ, PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO ORGANIZAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-12-23 ĮSAKYMAS NR. V-394 DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-12-08 ĮSAKYMAS NR. V-377 DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-12-03 ĮSAKYMAS NR. V-365 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISNGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO NR. V-167 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2020-11-11  ĮSAKYMAS NR. V-344 DĖL KORONAVIRUSO COVID-19 VALDYMO BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020-10-29 ĮSAKYMAS Nr. V-329 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO Nr. V-167 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU Nr. 152 PATVIRINIMO", PAKEITIMO

 

2020-10-05 ĮSAKYMAS Nr. V-306 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015-08-21 ĮSAKYMO Nr. V-309 "DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ ĮVADINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR PATAISOS PAREIGŪNŲ KVALIFIKACIJOS  TOBULINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1.2 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-07-31 ĮSAKYMAS Nr. V-241 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO Nr. V-167 PAKEITIMO

 

2020-07-01 ĮSAKYMAS Nr. V-198 DĖL ELEKTRONINIO STEBĖJIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-06-17 ĮSAKYMAS Nr. V-167 DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU Nr. 152, METU PATVIRTINIMO

Informacija atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 2 d. 21:00