Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymai

2021-05-12 ĮSAKYMAS NR. V-158 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO NR. V-167 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-04-26 ĮSAKYMAS NR. V-135 DĖL SAUGAUS ELGESIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021-04-02 ĮSAKYMAS NR. V-115 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021-03-03 ĮSAKYMO NR. V-66 "DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTIEMS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS SUTEIKIAMA TEISĖ NAUDOTIS TARNYBINIO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO IR JUDRIOJO PLAČIAJUOSČIO RYŠIO, ĮSKAITANT PRISIJUNGIMĄ PRIE INTERNETO, PASLAUGOMIS, SĄRAŠO BEI IŠLAIDŲ LIMITŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-03-09 ĮSAKYMAS NR. V-76 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO NR. V-167 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-03-03 ĮSAKYMAS NR. V-67 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2021 METŲ IŠORINĖS IR VIDINĖS KOMUNIKACIJOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021-01-14 ĮSAKYMAS NR. V-8 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ, PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO ORGANIZAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-12-23 ĮSAKYMAS NR. V-394 DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-12-08 ĮSAKYMAS NR. V-377 DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-12-03 ĮSAKYMAS NR. V-365 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISNGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO NR. V-167 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2020-11-11  ĮSAKYMAS NR. V-344 DĖL KORONAVIRUSO COVID-19 VALDYMO BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020-10-29 ĮSAKYMAS Nr. V-329 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO Nr. V-167 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU Nr. 152 PATVIRINIMO", PAKEITIMO

 

2020-10-05 ĮSAKYMAS Nr. V-306 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015-08-21 ĮSAKYMO Nr. V-309 "DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ ĮVADINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR PATAISOS PAREIGŪNŲ KVALIFIKACIJOS  TOBULINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1.2 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-07-31 ĮSAKYMAS Nr. V-241 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO Nr. V-167 PAKEITIMO

 

2020-07-01 ĮSAKYMAS Nr. V-198 DĖL ELEKTRONINIO STEBĖJIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-06-17 ĮSAKYMAS Nr. V-167 DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU Nr. 152, METU PATVIRTINIMO

Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 12 d. 16:17

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos