Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymai

2021-10-15 ĮSAKYMAS NR. V-335 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021-07-16 ĮSAKYMO NR. V-239 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-09-30 ĮSAKYMAS DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021-04-02 ĮSAKYMU NR. V-112 "DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-12-30 ĮSAKYMO NR. V-394 "DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO" PAKEITIMO

 

2021-09-30 ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017-03-21 ĮSAKYMO NR. V-115 "DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS RIZIKOS VALDYMO METODIKOS PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021-09-29 ĮSAKYMAS NR. V-319 DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ FIZINIO PASIRENGIMO REIKALAVIMŲ IR ATITIKTIES ŠIEMS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO KOMISIJŲ SUDARYMO

 

2021-09-16 ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-27 ĮSAKYMO NR. 4/07-31 "DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-09-15 ĮSAKYMAS NR. V-300 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-04-07 ĮSAKYMO NR. V-96 "DĖL VEIKSNIŲ KELIAMOS RIZIKOS VERTINIMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE METODIKOS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ IR KURSANTŲ VYKDOMŲ SPECIFINIŲ VEIKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-09-08 ĮSAKYMAS NR. V-290 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021-07-16 ĮSAKYMO NR. V-239 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKALBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-08-24 ĮSAKYMAS NR. V-274 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021-07-16 ĮSAKYMO NR. V-239 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMŲ NR. 152, METŲ, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-06-28 ĮSAKYMAS NR. 2-171 DĖL NALOKSONO, SKIRTO OPIOIDŲ PERDOZAVIMO PREVENCIJAI, IŠDAVIMO LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-09-13 ĮSAKYMAS NR. 2-225 DĖL ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO NEŠIOJIMO IR ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO LIGOS DIAGNOSTIKOS, EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS, GYDYMO, STATISTINIŲ DUOMENŲ TEIKIMO BEI PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.

 

2021-07-20 ĮSAKYMAS V-241 DĖL PAPILDOMŲ GARANTIJŲ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE DIRBANTIEMS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NARIAMS SUTEIKIMO

 

2021-07-19 ĮSAKYMAS NR. V-239 DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-023-26 NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO

 

2021-07-02 ĮSAKYMAS NR. V-223 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-11-10 ĮSAKYMO NR. V-344 "DĖL KORONAVIRUSO COVID-19 VALDYMO BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021-05-12 ĮSAKYMAS NR. V-158 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO NR. V-167 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-04-26 ĮSAKYMAS NR. V-135 DĖL SAUGAUS ELGESIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021-04-02 ĮSAKYMAS NR. V-115 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021-03-03 ĮSAKYMO NR. V-66 "DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTIEMS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS SUTEIKIAMA TEISĖ NAUDOTIS TARNYBINIO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO IR JUDRIOJO PLAČIAJUOSČIO RYŠIO, ĮSKAITANT PRISIJUNGIMĄ PRIE INTERNETO, PASLAUGOMIS, SĄRAŠO BEI IŠLAIDŲ LIMITŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-03-09 ĮSAKYMAS NR. V-76 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO NR. V-167 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-03-03 ĮSAKYMAS NR. V-67 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2021 METŲ IŠORINĖS IR VIDINĖS KOMUNIKACIJOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021-01-14 ĮSAKYMAS NR. V-8 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ, PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO ORGANIZAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-12-23 ĮSAKYMAS NR. V-394 DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-12-08 ĮSAKYMAS NR. V-377 DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-12-03 ĮSAKYMAS NR. V-365 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISNGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO NR. V-167 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU NR. 152 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2020-11-11  ĮSAKYMAS NR. V-344 DĖL KORONAVIRUSO COVID-19 VALDYMO BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020-10-29 ĮSAKYMAS Nr. V-329 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO Nr. V-167 "DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU Nr. 152 PATVIRINIMO", PAKEITIMO

 

2020-10-05 ĮSAKYMAS Nr. V-306 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015-08-21 ĮSAKYMO Nr. V-309 "DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ ĮVADINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR PATAISOS PAREIGŪNŲ KVALIFIKACIJOS  TOBULINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1.2 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-07-31 ĮSAKYMAS Nr. V-241 DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-17 ĮSAKYMO Nr. V-167 PAKEITIMO

 

2020-07-01 ĮSAKYMAS Nr. V-198 DĖL ELEKTRONINIO STEBĖJIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-06-17 ĮSAKYMAS Nr. V-167 DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020-02-26 NUTARIMU Nr. 152, METU PATVIRTINIMO

Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 15 d. 17:10

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?