Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymai

2019-08-28 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO. NR. 3-239

 

2019-08-23 ĮSAKYMAS DĖL KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO. NR. 3-236

 

2019-08-01 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO. NR. 3-221

 

2019-07-26 ĮSAKYMAS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO. NR. 3-216

 

2019-07-23 ĮSAKYMAS DĖL TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO BEI METINĖS RIDOS LIMITŲ PATVIRTINIMO. NR. 87-18

 

2019-06-10 ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ, KITŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ETIKOS KODEKSO PATVIRTINIMO. NR. V-228

 

2019-05-23 ĮSAKYMAS DĖL KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO

 

ĮSAKYMAS  DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJOS  STRUKTŪROS IR VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMOS PATVIRTINIMO

Vilniaus pataisos namų administracijos struktūrą (pridedama)

Vilniaus pataisos namų valdymo struktūros schemą (pridedama)

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 15 ĮSAKYMO NR. 3-72 1 PUNKTO PAKEITIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS KOMISIJOS VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE SUDARYMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO TARYBOS IR JOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ ATVYKUSIŲ Į ILGALAIKIUS PASMATYMUS, APSIPIRKIMO IR MAITINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE VYKDOMŲ ADVOKATŲ SUSITIKIMŲ SU NUTEISTAISIAIS LAIKO NUSTATYMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL SUMINĖS DARBO LAIKO APSKAITOS ĮVEDIMO

 

ĮSAKYMAS  DĖL  ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ DARBO LAIKO APSKAITOS KONTROLĘ SKYRIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PAKEITIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO

 

DĖL PAREIGYBIŲ INTERNETINĖJE SVETAINĖJE SKELBIMO 

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS  PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PAKEITIMO

 

VILNIAUS  PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTAS

 

VILNIAUS  PATAISOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

ĮSAKYMAS DĖL LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS PIRMOJO POSĖDŽIO DATOS IR DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS "DĖL VILNIAUS 2-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2010M. GRUODŽIO 29D. ĮSAKYMO NR.3-90" DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO"

 

DĖL VILNIAUS 1-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ IR VILNIAUS 2-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO SUDARYMO

ĮSAKYMAS

DĖL KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO

 

Informacija atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 29 d. 08:41