Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymai

2022-09-16 ĮSAKYMAS NR. 3-325 DĖL ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

2022-07-04 ĮSAKYMAS NR. 3-248 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2021-12-29 ĮSAKYMO NR. 3-279 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO 11, 12, 14 PUNKTŲ IR 1,2, 3, 4 PRIEDŲ PAKEITIMO" PAKEITIMO

 

2022-06-17 ĮSAKYMAS NR. 3-237 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VYRESNIOJO PATARĖJO PARAEIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2022-06-01 ĮSAKYMAS NR. 3-218 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2021-12-31 ĮSAKYMU NR. 3-286 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2022-05-30 ĮSAKYMAS NR. 3-215 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS PANAIKINIMO IR VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO

 

2022-05-30 ĮSAKYMAS NR. 3-214 DĖL RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (VERTINTOJŲ KOMANDOS KOORDINATORIAUS) IR SPECIALISTO (UŽIMTUMUI) PAREIGYBĖS APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2022-05-20 ĮSAKYMAS NR. 3-203 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022-05-05 ĮSAKYMAS NR. 3-185 DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCIJOS ORGANIZUOJANT VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLĄ

 

2022-04-28 ĮSAKYMAS NR. 3-178 DĖL NUTEISTŲJŲ IR SUIMTŲJŲ PRAŠYMŲ, PAREIŠKIMŲ, SKUNDŲ IR KITŲ KREIPIMUSI ADMINISTRAVIMO VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022-04-28 ĮSAKYMAS NR. 3-175 DĖL ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ IR KITŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2022-04-05 ĮSAKYMAS NR. 3-146 DĖL PRIEMONIŲ, KURIOMIS ĮGYVENDINAMA IR UŽTIKRINAMA SKLANDI VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022-03-23 ĮSAKYMAS NR. 3-128 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2022-03-07 ĮSAKYMAS NR. 3-90 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 1-OJO SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS SPECIALISTO (PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ INSTRUKTORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2022-03-07 ĮSAKYMAS NR. 3-89 DĖL PRIEMONIŲ, KURIOMIS ĮGYVENDINAMA IR UŽTIKRINAMA SKLANDI VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022-03-04 ĮSAKYMAS NR. 3-88 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2021-12-31 ĮSAKYMU NR. 3-286 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2022-02-28 ĮSAKYMAS NR. 3-80 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2022-02-08 ĮSAKYMO NR. 3-45 "DĖL PRIEMONIŲ, KURIOMIS ĮGYVENDINAMĄ IR UŽTIKRINAMA SKLANDI VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2022-02-17 ĮSAKYMAS NR. 3-65 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2022-02-07 ĮSAKYMO NR. 3-44 "DĖL GREITŲJŲ ANTIGENO TESTŲ IR ASMENINIŲ APSAUGOS NUO COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PRIEMONIŲ IŠDAVIMO DARBUOTOJAMS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2022-02-08 ĮSAKYMAS NR. 3-45 DĖL PRIEMONIŲ, KURIOMIS ĮGYVENDINAMA IR UŽTIKRINAMA SKLANDI VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022-02-07 ĮSAKYMAS NR. 3-44 DĖL GREITŲJŲ ANTIGENO TESTŲ IR ASMENINIŲ APSAUGOS NUO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PRIEMONIŲ IŠDAVIMO DARBUOTOJAMS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022-02-03 ĮSAKYMAS NR. 3-38 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ PAGAL KORUPCIJOS ĮSTATYMĄ RENKAMA INFORMACIJA  APIE ASMENĮ, SIEMIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022-02-01 ĮSAKYMAS NR. 3-30 DĖL GYVYBIŠKAI SVARBIAS VALSTYBĖS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ, KURIAS UŽIMANTYS DARBUOTOJAI GALĖTŲ DIRBTI FIZINIU BŪDU SERGANTYS BESIMTOME COVID-19 LIGOS FORMA  VALSTYBĖS LYGIO EKSREMALIOSIOS SITUACIJOS COVID-19 LIGOS PLITIMO GRĖSMĖS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022-01-31 ĮSAKYMAS NR. 3-27 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-11-25 ĮSAKYMO NR. 3-247 "DĖL ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2022-01-05 ĮSAKYMAS NR. 3-3 DĖL PRIEMONIŲ, KURIOMIS ĮGYVENDINAMOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS REKOMENDACIJOS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREAMALIOS SITUACIJOS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-12-31 ĮSAKYMAS NR. 3-286 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-12-31 ĮSAKYMAS NR. 3- 282 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-12-31 ĮSAKYMU NR. 3-273 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-12-31 ĮSAKYMAS NR. 3-280 DĖL DARBUOTOJŲ VALDYMO KOMITETO DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2021-12-28 ĮSAKYMAS NR. 3-277 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021-12-22 ĮSAKYMAS NR. 3-272 DĖL RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO PSICHOLOGO (KRIZIŲ VALDYMO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2021-12-22 ĮSAKYMAS NR. 3-270 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-12-31 ĮSAKYMU NR. 3-273 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-12-21 ĮSAKYMAS NR. 3-262 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 2-OJO SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS SPECIALISTO-KINOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2021-12-16 ĮSAKYMAS NR. 3-259 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVIRTINIMO IR VIDAUS KONTROLĖS PRIEŽIŪRĄ ATLIEKANČIO DARBUOTOJO PASKYRIMO

 

2021-12-09 ĮSAKYMAS NR. 3-253 DĖL ATRANKOS Į DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBĖS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-12-02 ĮSAKYMAS NR. 3-249 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO, DERINIMO, PASIRAŠYMO, REGISTRAVIMO IR VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-11-30 ĮSAKYMAS NR. 3-247 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2021-08-23 ĮSAKYMO NR. 3-314 "DĖL PRIEMONIŲ, KURIOMIS ĮGYVENDINAMOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS REKOMENDACIJOS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU IR VYKDOMAS NURODYMAS DĖL PRIVALOMO PERIODINIO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO DĖL COVID-19 LIGOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 

 

2021-11-08 ĮSAKYMAS NR. 3-214 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 2-OJO SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS SPECIALISTO-KINOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2021-11-05 ĮSAKYMAS NR. 87-35 DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS TURTO, KURĮ VILNIAUS PATAISOS NAMAI PATIKĖJIMO TEISE VALDO, NAUDOJA IR KURIUO DISPONUOJA, AUKCIONO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021-11-03 ĮSAKYMAS NR. 3-210 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-12-31 ĮSAKYMU NR. 3-273 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-11-02 ĮSAKYMAS NR. 2-331 DĖL INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ NUSIKALSTAMO ELGESIO RIZIKAI MAŽINTI TRENERIŲ/INSTRUKTORIŲ SKYRIMO

 

2021-09-10 ĮSAKYMAS NR. 3-157 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2021-08-23 ĮSAKYMO NR. 3-134 "DĖL PRIEMONIŲ, KURIOMIS ĮGYVENDINAMOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS REKOMENDACIJOS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU IR VYKDOMAS NURODYMAS DĖL PRIVALOMO PERIODINIO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO DĖL COVID-19 LIGOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-09-09 ĮSAKYMAS NR. 3-156 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2019-02-21 ĮSAKYMO NR. 3-49 "DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-09-02 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-12-31 ĮSAKYMU NR. 3-273 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-09-02 ĮSAKYMAS DĖL RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2021-09-01 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ ATSARGŲ PAJAMAVIMO, SAUGOJIMO IR IŠLAIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-08-26 ĮSAKYMAS NR. 3-144 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2021-08-23 ĮSAKYMO NR. 3-134 "DĖL PRIEMONIŲ, KURIOMIS ĮGYVENDINIMOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS REKOMENDACIJOS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU IR VYKDOMAS NURODYMAS DĖL PRIVALOMO PERIODINIO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO DĖL COVID-19 LIGOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-08-23 ĮSAKYMAS NR. 3-134 DĖL PRIEMONIŲ, KURIOMIS ĮGYVENDINIMOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS REKOMENDACIJOS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU IR VYKDOMAS NURODYMAS DĖL PRIVALOMO PERIODINIO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO DĖL COVID-19 LIGOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-08-19 ĮSAKYMAS NR. 3-130 DĖL PRIEMONIŲ, KURIOMIS ĮGYVENDINAMOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS REKOMENDACIJOS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU IR VYKDOMAS NURODYMAS DĖL PRIVALOMO PERIODINIO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO DĖL COVID-19 LIGOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-08-19 ĮSAKYMAS NR. 3-131 DĖL VLNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-08-18 ĮSAKYMAS NR. 3-128 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLIŲ IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ FINANSŲ KONTROLĘ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-07-30 ĮSAKYMAS NR. 3-118 DĖL GAISRINĖS SAUGOS MOKYMŲ

 

2021-07-22 ĮSAKYMAS NR. 3-115 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-07-20 ĮSAKYMAS NR. 3-112 DĖL PAPILDOMŲ MOKAMŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO

 

2021-07-16 ĮSAKYMAS NR. 3-107 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO (VERTINTOJŲ GRUPĖ) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2021-07-14 ĮSAKYMAS NR. 3-106 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-12-31 ĮSAKYMŲ NR. 3-273 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-07-14 ĮSAKYMAS NR. 5-1 DĖL PAPILDOMŲ MOKAMŲ ATOSTOGŲ IR MOKAMŲ POILSIO DIENŲ SUTEIKIMO

 

2021-07-09 ĮSAKYMAS NR. 3-105 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2021-04-22 ĮSAKYMO  NR. 3-63 "DĖL KOMISIJOS TARNYBINIAM PATIKRINIMUI ATLIKTI SUDARYMO" PAKEITIMO

 

2021-07-07 ĮSAKYMAS NR. 3-104 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VALDOMO, NAUDOJAMO IR DISPONUOJAMO TURTO INVENTARIZACIJOS

 

2021-07-07 ĮSAKYMAS NR. 3-103 DĖL PROFESINĖS RIZIKOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2021-06-02 ĮSAKYMAS NR. 3-85 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO NUOSTATŲ, ĮSIGALIOSIANČIŲ 2020 M. SAUSIO 1 D., SUSIJUSIŲ SU NUTEISTŲJŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMU, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2021-06-02 ĮSAKYMAS NR. 3-84 DĖL VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO TEISININKO IR TEISININKO PAREIGYBIŲ APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2021-06-01 ĮSAKYMAS NR. 3-83 DĖL TARNYBINĖS MOBILIOJO RYŠIO ĮRANGOS IR MOBILIOJO RYŠIO PASLAUGŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021-05-07 ĮSAKYMAS NR. 3-74 DĖL PRAKTIKOS VADOVŲ SKYRIMO MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISĖS MOKYKLOS STUDENTAMS

 

2021-05-07 ĮSAKYMAS NR. 3-73 DĖL TURO VALDYMO SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021-05-07 ĮSAKYMAS NR. 3-72 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-09-30 ĮSAKYMO NR. 3-205 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ , DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-05-07 ĮSAKYMAS NR. 3-71 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-12-31 ĮSAKYMU NR. 3-273 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-05-03 ĮSAKYMAS NR. 3-70 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2021-02-15 ĮSAKYMO NR. 3-21 "DĖL DARBO GRUPĖS, ATSAKINGOS UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO NUOSTATŲ, ĮSIGALIOSIANČIŲ 2020 M. SAUSIO 1D ., SUSIJUSIŲ SU NUTEISTŲJŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMU, TAIKYMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMĄ, SUDARYMO" PAKEITIMO

 

2021-04-19 ĮSAKYMAS NR. 3-59 DĖL DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI, PLANO PATVIRTINIMO

 

2021-04-08 ĮSAKYMAS NR. 3-53 DĖL VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO (DOKUMENTŲ VALDYMO KLAUSIMAIS) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2021-04-07 ĮSAKYMAS NR. 3-50 DĖL LEIDIMO DRAUSMĖS GRUPEI PRISKIRTIEMS NUTEISTIESIEMS LAIKINAI NAUDOTIS ASMENINIAIS TELEVIZORIAIS

 

2021-04-06 ĮSAKYMAS NR. 3-49 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGŪNŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-12-31 ĮSAKYMU NR. 3-273 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-03-15 ĮSAKYMAS NR. 3-37 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ TURTO VALDYMO SKYRIAUS ANALITIKO-PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2021-03-15 ĮSAKYMAS NR. 3-36 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-12-31 ĮSAKYMU NR. 3-273 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2021-01-20  ĮSAKYMAS NR. 3-5 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-02-07 ĮSAKYMO NR. 3-31 "DĖL SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ NAUDOJIMOSI RIBOTO INTERNETO PRIEIGA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2020-12-31 ĮSAKYMAS NR. 3-274 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ TURTO VALDYMO SKYRIAUS FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2020-12-31 ĮSAKYMAS Nr. 3-273 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-12-31 ĮSAKYMAS NR. 3-272 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-01-21 ĮSAKYMU NR. 3-13 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2020-12-29 ĮSAKYMAS Nr. 3-269 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ TURTO VALDYMO SKYRIAUS SANDĖLININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO 

 

2020-12-29 ĮSAKYMAS Nr. 3-267 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-01-21 ĮSAKYMU Nr. 3-13 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2020-12-11 ĮSAKYMAS Nr. 3-259 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS RAŠTVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2020-12-02 ĮSAKYMAS Nr. 3-254 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO (DOKUMENTŲ VALDYMO KLAUSIMAIS) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2020-11-25 ĮSAKYMAS Nr. 3-248 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO UŽMOKESČIO PRIEMOKŲ NUSTATYMO, PAŠALPŲ IR PRIEMIJŲ SKYRIMO BEI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-11-25 ĮSAKYMAS Nr. 3-247 DĖL ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2020-11-23 ĮSAKYMAS Nr. 3-245 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 21 D. ĮSAKYMO NR> 3-224 "DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2020-11-11 ĮSAKYMAS Nr. 3-238 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 3-310 "DĖL ATRANKOS Į DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, PAREIGAS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2020-11-10 ĮSAKYMAS Nr. 3-235 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3-91 „DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020-10-28 ĮSAKYMAS Nr. 3-231 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 1-OJO SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS VYRESNIŲJŲ SPECIALISTŲ IR 2-OJO SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS VYRESNIŲJŲ SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2020-10-21 ĮSAKYMAS Nr. 3-224 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-09-30 ĮSAKYMAS Nr. 3-205 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-09-16 ĮSAKYMAS Nr. 3-193 DĖL PAPILDOMŲ KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO PREVENCIJOS TAIKYMO VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE

 

2020-09-08 ĮSAKYMAS Nr. 3-185 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-01-23 ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO

 

2020-08-28 ĮSAKYMAS Nr. 3-177 DĖL TURTO VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO-VYRIAUSIOJO FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2020-08-04 ĮSAKYMAS Nr. 3-163 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-01-23 ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO

 

2020-08-03 ĮSAKYMAS Nr. 3-161 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2019-08-26 ĮSAKYMO Nr. 3-238 PAKEITIMO

 

2020-07-31 ĮSAKYMAS Nr. 3-159 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-01-23 ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO

 

2020-07-24 ĮSAKYMAS Nr. 3-155 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-03-20 ĮSAKYMO Nr. 3-84 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-07-24 ĮSAKYMAS Nr. 3-151 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2019-08-23 ĮSAKYMO Nr. 3-235 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-07-23 ĮSAKYMAS Nr. 3-150 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-05-06 ĮSAKYMO Nr. 3-104 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-06-26 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2020-06-30 ĮSAKYMAS Nr. 3-138 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-03-20 ĮSAKYMO Nr. 3-83 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-06-18 ĮSAKYMAS Nr. 3-130 DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO

 

2020-06-17 ĮSAKYMAS Nr. 3-127 DĖL RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020-06-17 ĮSAKYMAS Nr. 3-126 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2019-08-26 ĮSAKYMO Nr. 3-238 PAKEITIMO

 

2020-06-16 ĮSAKYMAS Nr. 3-125 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-01-21 ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO

 

2020-06-09 ĮSAKYMAS Nr. 3-120 DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR KITŲ KREIPIMŲSI, PARAŠYTŲ NE VALSTYBINE KALBA, PRIĖMIMO

 

2020-05-15 ĮSAKYMAS Nr. 3-111 DĖL ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2020-05-13 ĮSAKYMAS Nr. 3-109 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS ĮSAKYMO Nr. 3-83 PAKEITIMO

 

2020-05-06 ĮSAKYMAS  Nr. 3-104 DĖL ATRANKOS MOKYTIS PATAISOS PAREIGŪNŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE IR ĮGYTI PATAISOS PAREIGŪNO PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ

 

2020-04-03 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO NR. 3-91

 

2020-03-18 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 18 D. PAKEITIMO NR. 3-86

 

2020-03-18 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO Nr. 3-78

 

2020-03-18 ĮSAKYMAS DĖL PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO Nr. 3-77

 

2020-03-04 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ REAGAVIMO Į EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO PLANO PATVIRTINIMO Nr. 3-70

 

2020-03-02 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO Nr. 3-67

 

2020-02-25 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 3-100 "DĖL ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO Nr. 3-55

 

2020-02-13 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-01-23 ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO

Nr. 3-40

 

2020-02-07 ĮSAKYMAS DĖLSUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ NAUDOJIMOSI RIBOTO INTERNETO PRIEIGA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Nr. 3-31

 

2020-02-03 ĮSAKYMAS DĖL KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO Nr. 3-27

 

2020-01-23 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Nr. 3-13

 

2020-01-08 ĮSAKYMAS DĖL VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PRAŠYMŲ LEISTI DIRBTI KITĄ DARBĄ PAGAL DARBO SUTARTĮ INFORMACIJOS NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO Nr. 3-5

 

2019-12-27 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ ĮSAKYMO Nr. 3-246 PAKEITIMO Nr. 3-365

 

2019-12-17 ĮSAKYMAS DĖL KONSULTAVIMO PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO Nr. 3-358

 

2019-11-29 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS BEI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKTAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO Nr. 3-337

 

2019-11-29 ĮSAKYMAS DĖL ATESTACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR ATSAKINGŲ UŽ SAUGĄ IR SVEIKATĄ DARBE IR PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ MOKYMO Nr. 3-336

 

2019-11-25 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS ĮSAKYMO "DĖL DARBO TARYBOS IR JOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTO 1.1.4 PAPUNKČIO PAKEITIMO NR. 3-331

 

2019-11-15 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ TURTO VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO (VYRIAUSIOJO FINANSININKO) PAREIGOMS UŽIMTI KOMISIJOS SUDARYMO Nr. 3-324

 

2019-09-02 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO. Nr. 3-246

 

2019-08-28 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO. NR. 3-239

 

2019-08-23 ĮSAKYMAS DĖL KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO. NR. 3-236

 

2019-08-01 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO. NR. 3-221

 

2019-07-26 ĮSAKYMAS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO. NR. 3-216

 

2019-07-23 ĮSAKYMAS DĖL TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO BEI METINĖS RIDOS LIMITŲ PATVIRTINIMO. NR. 87-18

 

2019-07-16 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO Nr. 3-208

>> Vilniaus pataisos namų darbo reglamentas

 

2019-06-10 ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ, KITŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ETIKOS KODEKSO PATVIRTINIMO. NR. V-228

 

2019-05-23 ĮSAKYMAS DĖL KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO

 

ĮSAKYMAS  DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJOS  STRUKTŪROS IR VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMOS PATVIRTINIMO

Vilniaus pataisos namų administracijos struktūrą (pridedama)

Vilniaus pataisos namų valdymo struktūros schemą (pridedama)

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 15 ĮSAKYMO NR. 3-72 1 PUNKTO PAKEITIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS KOMISIJOS VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE SUDARYMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO TARYBOS IR JOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ ATVYKUSIŲ Į ILGALAIKIUS PASMATYMUS, APSIPIRKIMO IR MAITINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE VYKDOMŲ ADVOKATŲ SUSITIKIMŲ SU NUTEISTAISIAIS LAIKO NUSTATYMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL SUMINĖS DARBO LAIKO APSKAITOS ĮVEDIMO

 

ĮSAKYMAS  DĖL  ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ DARBO LAIKO APSKAITOS KONTROLĘ SKYRIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PAKEITIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO

 

DĖL PAREIGYBIŲ INTERNETINĖJE SVETAINĖJE SKELBIMO 

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS  PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PAKEITIMO

 

VILNIAUS  PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTAS

 

VILNIAUS  PATAISOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

ĮSAKYMAS DĖL LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS PIRMOJO POSĖDŽIO DATOS IR DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS "DĖL VILNIAUS 2-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2010M. GRUODŽIO 29D. ĮSAKYMO NR.3-90" DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO"

 

 DĖL VILNIAUS 1-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ IR VILNIAUS 2-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO SUDARYMO

 

Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 19 d. 08:04