Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymai

ĮSAKYMAS DĖL LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS KOMISIJOS VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE SUDARYMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO TARYBOS IR JOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ ATVYKUSIŲ Į ILGALAIKIUS PASMATYMUS, APSIPIRKIMO IR MAITINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE VYKDOMŲ ADVOKATŲ SUSITIKIMŲ SU NUTEISTAISIAIS LAIKO NUSTATYMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL SUMINĖS DARBO LAIKO APSKAITOS ĮVEDIMO

 

ĮSAKYMAS  DĖL  ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ DARBO LAIKO APSKAITOS KONTROLĘ SKYRIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PAKEITIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO

 

DĖL PAREIGYBIŲ INTERNETINĖJE SVETAINĖJE SKELBIMO 

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS  PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PAKEITIMO

 

VILNIAUS  PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTAS

 

VILNIAUS  PATAISOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

ĮSAKYMAS DĖL LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS PIRMOJO POSĖDŽIO DATOS IR DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS "DĖL VILNIAUS 2-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2010M. GRUODŽIO 29D. ĮSAKYMO NR.3-90" DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO"

 

DĖL VILNIAUS 1-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ IR VILNIAUS 2-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO SUDARYMO

Informacija atnaujinta 2018 m. liepos 11 d. 13:54