Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymai

2020-09-30 ĮSAKYMAS Nr. 3-205 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-09-16 ĮSAKYMAS Nr. 3-193 DĖL PAPILDOMŲ KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO PREVENCIJOS TAIKYMO VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE

 

2020-09-08 ĮSAKYMAS Nr. 3-185 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-01-23 ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO

 

2020-08-28 ĮSAKYMAS Nr. 3-177 DĖL TURTO VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO-VYRIAUSIOJO FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2020-08-04 ĮSAKYMAS Nr. 3-163 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-01-23 ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO

 

2020-08-03 ĮSAKYMAS Nr. 3-161 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2019-08-26 ĮSAKYMO Nr. 3-238 PAKEITIMO

 

2020-07-31 ĮSAKYMAS Nr. 3-159 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-01-23 ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO

 

2020-07-24 ĮSAKYMAS Nr. 3-155 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-03-20 ĮSAKYMO Nr. 3-84 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-07-24 ĮSAKYMAS Nr. 3-151 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2019-08-23 ĮSAKYMO Nr. 3-235 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-07-23 ĮSAKYMAS Nr. 3-150 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-05-06 ĮSAKYMO Nr. 3-104 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-06-26 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2020-06-30 ĮSAKYMAS Nr. 3-138 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-03-20 ĮSAKYMO Nr. 3-83 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-06-18 ĮSAKYMAS Nr. 3-130 DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO

 

2020-06-17 ĮSAKYMAS Nr. 3-127 DĖL RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020-06-17 ĮSAKYMAS Nr. 3-126 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2019-08-26 ĮSAKYMO Nr. 3-238 PAKEITIMO

 

2020-06-16 ĮSAKYMAS Nr. 3-125 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-01-21 ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO

 

2020-06-09 ĮSAKYMAS Nr. 3-120 DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR KITŲ KREIPIMŲSI, PARAŠYTŲ NE VALSTYBINE KALBA, PRIĖMIMO

 

2020-05-15 ĮSAKYMAS Nr. 3-111 DĖL ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2020-05-13 ĮSAKYMAS Nr. 3-109 DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS ĮSAKYMO Nr. 3-83 PAKEITIMO

 

2020-05-06 ĮSAKYMAS  Nr. 3-104 DĖL ATRANKOS MOKYTIS PATAISOS PAREIGŪNŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE IR ĮGYTI PATAISOS PAREIGŪNO PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ

 

2020-04-03 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO NR. 3-91

 

2020-03-18 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 18 D. PAKEITIMO NR. 3-86

 

2020-03-18 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO Nr. 3-78

 

2020-03-18 ĮSAKYMAS DĖL PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO Nr. 3-77

 

2020-03-04 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ REAGAVIMO Į EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO PLANO PATVIRTINIMO Nr. 3-70

 

2020-03-02 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO Nr. 3-67

 

2020-02-25 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 3-100 "DĖL ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO Nr. 3-55

 

2020-02-13 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020-01-23 ĮSAKYMO Nr. 3-13 PAKEITIMO

Nr. 3-40

 

2020-02-07 ĮSAKYMAS DĖLSUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ NAUDOJIMOSI RIBOTO INTERNETO PRIEIGA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Nr. 3-31

 

2020-02-03 ĮSAKYMAS DĖL KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO Nr. 3-27

 

2020-01-23 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Nr. 3-13

 

2020-01-08 ĮSAKYMAS DĖL VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PRAŠYMŲ LEISTI DIRBTI KITĄ DARBĄ PAGAL DARBO SUTARTĮ INFORMACIJOS NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO Nr. 3-5

 

2019-12-27 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ ĮSAKYMO Nr. 3-246 PAKEITIMO Nr. 3-365

 

2019-12-17 ĮSAKYMAS DĖL KONSULTAVIMO PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO Nr. 3-358

 

2019-11-29 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS BEI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKTAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO Nr. 3-337

 

2019-11-29 ĮSAKYMAS DĖL ATESTACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR ATSAKINGŲ UŽ SAUGĄ IR SVEIKATĄ DARBE IR PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ MOKYMO Nr. 3-336

 

2019-11-25 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS ĮSAKYMO "DĖL DARBO TARYBOS IR JOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTO 1.1.4 PAPUNKČIO PAKEITIMO NR. 3-331

 

2019-11-15 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ TURTO VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO (VYRIAUSIOJO FINANSININKO) PAREIGOMS UŽIMTI KOMISIJOS SUDARYMO Nr. 3-324

 

2019-09-02 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO. Nr. 3-246

 

2019-08-28 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO. NR. 3-239

 

2019-08-23 ĮSAKYMAS DĖL KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO. NR. 3-236

 

2019-08-01 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO. NR. 3-221

 

2019-07-26 ĮSAKYMAS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO. NR. 3-216

 

2019-07-23 ĮSAKYMAS DĖL TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO BEI METINĖS RIDOS LIMITŲ PATVIRTINIMO. NR. 87-18

 

2019-07-16 ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO Nr. 3-208

>> Vilniaus pataisos namų darbo reglamentas

 

2019-06-10 ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ, KITŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ETIKOS KODEKSO PATVIRTINIMO. NR. V-228

 

2019-05-23 ĮSAKYMAS DĖL KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO

 

ĮSAKYMAS  DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJOS  STRUKTŪROS IR VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMOS PATVIRTINIMO

Vilniaus pataisos namų administracijos struktūrą (pridedama)

Vilniaus pataisos namų valdymo struktūros schemą (pridedama)

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 15 ĮSAKYMO NR. 3-72 1 PUNKTO PAKEITIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS KOMISIJOS VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE SUDARYMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO TARYBOS IR JOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ ATVYKUSIŲ Į ILGALAIKIUS PASMATYMUS, APSIPIRKIMO IR MAITINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE VYKDOMŲ ADVOKATŲ SUSITIKIMŲ SU NUTEISTAISIAIS LAIKO NUSTATYMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL SUMINĖS DARBO LAIKO APSKAITOS ĮVEDIMO

 

ĮSAKYMAS  DĖL  ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ DARBO LAIKO APSKAITOS KONTROLĘ SKYRIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PAKEITIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO

 

DĖL PAREIGYBIŲ INTERNETINĖJE SVETAINĖJE SKELBIMO 

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS  PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PAKEITIMO

 

VILNIAUS  PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTAS

 

VILNIAUS  PATAISOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

ĮSAKYMAS DĖL LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS PIRMOJO POSĖDŽIO DATOS IR DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS "DĖL VILNIAUS 2-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2010M. GRUODŽIO 29D. ĮSAKYMO NR.3-90" DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO"

 

DĖL VILNIAUS 1-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ IR VILNIAUS 2-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO SUDARYMO

ĮSAKYMAS

DĖL KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO

 

Informacija atnaujinta 2020 m. spalio 7 d. 13:58

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos