KontaktaiVilniaus pataisos namai

Vadovybė

El. pašto adresų sudarymo tvarka. Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@vilniauspn.lt.

Pasiteiravimui

Vadovaujantis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis informacija apie įstaigoje laikoma suimtąjį (nuteistąjį) telefonu neteikiama
(8 5) 219 8827 ars@vilniauspn.lt

Atsakingas asmuo už vaizdo konferencijų organizavimą

(8 671) 36859

Viktoras Davidenko

Direktorius
viktoras.davidenko@vilniauspn.lt

Halina Žukovska

Direktoriaus pavaduotoja
halina.zukovska@vilniauspn.lt

Marta Gavrilovienė

Direktoriaus patarėja
marta.gavriloviene@vilniauspn.lt

Veiklos organizavimo skyrius

Denis Riabcev

Skyriaus vedėjas
(8 602) 13582 denis.riabcev@vilniauspn.lt

Milda Mečkovskienė

Patarėja (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais)
(8 602) 40727 milda.meckovskiene@vilniauspn.lt

Inga Keršulytė

Patarėja (dokumentų valdymo klausimais)
inga.kersulyte@vilniauspn.lt

Dmitrij Michailov

Vyriausiasis specialistas
(8 671) 80714 dmitrij.michailov@vilniauspn.lt

Viktorija Grigaliūnaitė

Vyresnioji teisininkė
(8 671) 80714 viktorija.grigaliunaite@vilniauspn.lt

Irma Sakalauskaitė

Teisininkė
(8 677) 68964 irma.sakalauskaite@vilniauspn.lt

Milda Sadauskienė

Vyresnioji specialistė
(8 602) 40727 milda.sadauskiene@vilniauspn.lt

Teresa Marcijana Liniova

Specialistė (personalo administravimo klausimais)
(8 602) 40948 teresa.liniova@vilniauspn.lt, personalas@vilniauspn.lt

Oranta Kamyšanienė

Specialistė (dokumentų administravimo klausimais)
(8 5) 219 8827 oranta.kamysaniene@vilniauspn.lt

Maksim Chaliapin

Specialistas (informacinių technologijų administravimo klausimais)
(8 602) 40819 maksim.chaliapin@vilniauspn.lt

Rita Kuktienė

Raštinės administratorė
(8 602) 41060 rita.kuktiene@vilniauspn.lt

Jelena Maksimovič

Vyresnioji raštvedė
(8 601) 62521 jelena.maksimovic@vilniauspn.lt

Marina Briankina

Raštvedė
(8 685) 84984 marija.briankina@vilniauspn.lt

Jadvyga Macijauskaitė

Raštvedė
(8 601) 62567 jadvyga.macijauskaite@vilniauspn.lt

Irena Burdaitė

Inspektorė
(8 602) 40615 irena.burdaite@vilniauspn.lt

Algis Burba

Inspektorius
(8 602) 40615 algis.burba@vilniauspn.lt

Resocializacijos skyrius

Ana Urbanavičienė

Skyriaus viršininkė
ana.urbanaviciene@vilniauspn.lt

Pavel Srebniuk

Vyriausiasis specialistas (pusiaukelės namų veiklos klausimais)
(8 677) 68952 pavel.srebniuk@vilniauspn.lt

Milda Šimkutė-Skrebienė

Vyriausioji specialistė (resocializacijai)
milda.simkute@vilniauspn.lt

Katažyna Kviatkovska-Lukaševič

Patarėja (nuteistųjų ir suimtųjų psichologinės pagalbos klausimais)
katazyna.kviatkovska@vilniauspn.lt

Akvilė Šimašiūtė

Psichologė
akvile.simasiute@vilniauspn.lt

Vilius Andrulionis

Psichologas
vilius.andrulionis@vilniauspn.lt

Galina Počopko

Specialistė (vertintojų grupės padėjėja)
galina.pocopko@vilniauspn.lt

Gabrielė Adomaitytė

Psichologo padėjėja
gabriele.adomaityte@vilniauspn.lt

Marcelė Liutkevičiūtė

Psichologo padėjėja
marcele.liutkeviciute@vilniauspn.lt

Ernestas Tylertas

Vyresnysis specialistas
ernestas.tylertas@vilniauspn.lt

Rūta Trakinskienė

Vyresnioji specialistė
ruta.trakinskiene@vilniauspn.lt

Dalia Žiliuvienė

Vyresnioji specialistė
dalia.ziliuviene@vilniauspn.lt

Agnė Bimbienė

Vyresnioji specialistė
agne.bimbiene@vilniauspn.lt

Karolina Markutė

Specialistė
(8 5) 219 8828 karolina.markute@vilniauspn.lt

Pavel Pristavko

Specialistas
pavel.pristavko@vilniauspn.lt

Audrius Šavareika

Specialistas
audrius.savareika@vilniauspn.lt

Julija Formanicka

Specialistė
julija.formanicka@vilniauspn.lt

Regina Choružaja Kon Čei Go

Specialistė
regina.choruzaja@vilniauspn.lt

Greta Ruškytė

Specialistė
greta.ruskyte@vilniauspn.lt

Monika Žemaitė

Specialistė
monika.zemaite@vilniauspn.lt

Rita Aliubavičiūtė

Specialistė
rita.aliubaviciute@vilniauspn.lt

Česlavas Laikovskis

Priklausomybių konsultantas
ceslavas.laikovskis@vilniauspn.lt

Raminta Budrevičiūtė

Specialistė (pusiaukelės namams)
(8 606) 63780 raminta.budreviciute@vilniauspn.lt

Vladimiras Pavlovas

Specialistas (pusiaukelės namams)
(8 677) 68952 vladimiras.pavlovas@vilniauspn.lt

Dangira Dobiliauskaitė

Specialistė (pusiaukelės namams)
dangira.dobiliauskaite@vilniauspn.lt

Andžela Gasperovič

Specialistė (pusiaukelės namams)
andzela.gasperovic@vilniauspn.lt

Monika Milda Bikulčienė

Socialinė darbuotoja (pusiaukelėms namams)
monika.burneikaite@vilniauspn.lt

Danutė Sargautienė

Socialinė darbuotoja (pusiaukelėms namams)
(8 677) 68952 danute.sargautiene@vilniauspn.lt

Božena Stankevič

Socialinė darbuotoja
(8 602) 40795 bozena.stankevic@vilniauspn.lt

Katažina Jurkėnienė

Bibliotekininkė
katazina.jurkeniene@vilniauspn.lt

Turto valdymo skyrius

Kęstutis Eičas

Skyriaus vedėjas
kestutis.eicas@vilniauspn.lt

Jonas Aleksas Kacilauskas

Patarėjas (ūkio klausimais)
jonas.kacilauskas@vilniauspn.lt

Onutė Ragauskienė

Vyriausioji specialistė
(8 602) 41358 onute.ragauskiene@vilniauspn.lt

Sigitas Veida

Vyriausiasis specialistas (atsakingas už energetinio ir šiluminio ūkio tinklų priežiūrą)
(8 602) 41067 sigitas.veida@vilniauspn.lt

Janina Martinkėnienė

Finansininkė
(8 602) 40489 janina.martinkeniene@vilniauspn.lt

Saulius Ivaškevičius

Vyresnysis specialistas (atsakingas už civilinę, priešgaisrinę darbuotojų saugą)
(8 602) 41358 saulius.ivaskevicius@vilniauspn.lt

Ana Ignatenko

Buhalterė
(8 602) 40374 ana.ignatenko@vilniauspn.lt

Jelena Silina

Buhalterė
(8 602) 40374 jelena.silina@vilniauspn.lt

Ana Markova

Buhalterė
(8 602) 40374 ana.markova@vilniauspn.lt

Genovaitė Bulonienė

Buhalterė
(8 602) 40506 genovaite.buloniene@vilniauspn.lt

Daiva Brundytė

Specialistė
(8 602) 40367 daiva.brundyte@vilniauspn.lt

Lucija Dakševič

Komendantė
(8 602) 41099 lucija.daksevic@vilniauspn.lt

Nerijus Račkaitis

Inžinierius (statinių priežiūrai, remonto darbams)
(8 602) 41067 nerijus.rackaitis@vilniauspn.lt

Edmund Machrov

Sandėlio vedėjas
edmund.machrov@vilniauspn.lt

Algirdas Dukel

Sandėlininkas
algirdas.dukel@vilniauspn.lt

Stanislav Moroz

Vairuotojas

Josif Rutkovskij

Vairuotojas

1-asis Saugumo valdymo skyrius

Darius Čekavičius

Skyriaus viršininkas
darius.cekavicius@vilniauspn.lt

Aidas Blažys

Skyriaus viršininko pavaduotojas
(8 5) 219 8826 aidas.blazys@vilniauspn.lt

Rita Balzarienė

Patarėja
(8 602) 40805 rita.balzariene@vilniauspn.lt

Katažina Novik

Vyriausioji specialistė (atsakinga už dinaminės priežiūros įgyvendinimą ir vykdymą)
(8 602) 41252 katazina.novik@vilniauspn.lt

Ana Vanagel

Vyresnioji specialistė
(8 5 ) 219 8822 ana.vanagel@vilniauspn.lt

Kristina Mackevičiūtė

Vyresnioji specialistė (atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai)
(8 5 ) 219 8822 kristina.mackeviciute@vilniauspn.lt

Jelena Andrijauskienė

Specialistė
(8 5 ) 219 8822 jelena.andrijauskiene@vilniauspn.lt

Karolina Malikėnienė

Vyresnioji specialistė
(8 602) 41194 karolina.malikeniene@vilniauspn.lt

Daiva Rimkuvienė

Vyresnioji specialistė
(8 602) 40870 daiva.rimkuviene@vilniauspn.lt

Leokadija Stankevič

Vyresnioji specialistė
(8 602) 40870 leokadija.stankevic@vilniauspn.lt

Tatjana Novikova

Specialistė
(8 602) 40865 tatjana.novikova@vilniauspn.lt

Olga Tamoševičienė

Specialistė
(8 602) 40865 olga.tamoseviciene@vilniauspn.lt

Andžej Voitkevič

Specialistas (dinaminės priežiūros)
andzej.voitkevic@vilniauspn.lt

Jaroslavas Požarickis

Specialistas (dinaminės priežiūros)
jaroslavas.pozarickis@vilniauspn.lt

Kristis Adomavičius

Specialistas (dinaminės priežiūros)
kristis.adomavicius@vilniauspn.lt

Linas Stungis

Specialistas (dinaminės priežiūros)
linas.stungis@vilniauspn.lt

Danvaldas Smorščiokas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
danvaldas.smorsciokas@vilniauspn.lt

Danas Sapitavičius

Specialistas (dinaminės priežiūros)
danas.sapitavicius@vilniauspn.lt

Mantas Baltrukevičius

Specialistas (dinaminės priežiūros)
mantas.baltrukevicius@vilniauspn.lt

Mantas Pociūnas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
mantas.pociunas@vilniauspn.lt

Sergej Gromyko

Specialistas (dinaminės priežiūros)
sergej.gromyko@vilniauspn.lt

Jolita Tarbūnaitė

Specialistė (dinaminės priežiūros)
jolita.tarbunaite@vilniauspn.lt

Vitalijus Čepulionis

Specialistas (dinaminės prižiūros)
vitalijus.cepulionis@vilniauspn.lt

Česlava Božerocka

Specialistė (dinaminės priežiūros)
ceslava.bozerocka@vilniauspn.lt

Juozas Čižas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
juozas.cizas@vilniauspn.lt

Egidijus Šekurovas

Specialistas
egidijus.sekurovas@vilniauspn.lt

Mantas Adlys

Specialistas
mantas.adlys@vilniauspn.lt

Andžejus Schoroško

Specialistas
(8 675) 40680 andzejus.schorosko@vilniauspn.lt

Gintaras Žilys

Specialistas
gintaras.zilys@vilniauspn.lt

Irena Gripinska

Specialistas
irena.gripinska@vilniauspn.lt

Jaroslav Černiavski

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 219 8821, (8 655) 07410 jaroslav.cerniavski@vilniauspn.lt

Aleksandras Matvejevas

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 219 8821, (8 655) 07410 aleksandras.matvejevas@vilniauspn.lt

Valerij Jermak

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 219 8821, (8 655) 07410 valerij.jermak@vilniauspn.lt

Donaldas Dijokas

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 219 8821, (8 655) 07410 donaldas.dijokas@vilniauspn.lt

Janas Bogdanas

Specialistas (apsaugai)
janas.bogdanas@vilniauspn.lt

Konstantinas Pavliukas

Specialistas (apsaugai)
konstantinas.pavliukas@vilniauspn.lt

Aleksandr Novik

Specialistas (apsaugai)
aleksandr.novik@vilniauspn.lt

Renata Banienė

Specialistė (apsaugai)
renata.baniene@vilniauspn.lt

Jelena Šulskienė

Specialistė (apsaugai)
jelena.sulskiene@vilniauspn.lt

Aleksandras Smaznovas

Specialistas (budinčiajai pamainai)
aleksandras.smaznovas@vilniauspn.lt

Andrius Asteika

Specialistas (budinčiajai pamainai)
andrius.asteika@vilniauspn.lt

Arvydas Nalivaika

Specialistas (budinčiajai pamainai)
arvydas.nalivaika@vilniauspn.lt

Pavel Ulbin

Specialistas (budinčiajai pamainai)
pavel.ulbin@vilniauspn.lt

Valdas Blažys

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
valdas.blazys@vilniauspn.lt

Artūras Juodvalkis

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
arturas.juodvalkis@vilniauspn.lt

Marjan Liachovič

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
marjan.liachovic@vilniauspn.lt

Vidmantas Krušas

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
vidmantas.krusas@vilniauspn.lt

Akvelina Karpičiūtė

Jaunesnioji specialistė
akvelina.karpiciute@vilniauspn.lt

2-asis Saugumo valdymo skyrius

Rolandas Ruslanas Jakučionis

Skyriaus viršininkas, atliekantis direktoriaus pavaduotojo pareigas
rolandas.jakucionis@vilniauspn.lt

Marta Jasiulevičienė

Vyriausioji specialistė (atsakinga už dinaminės priežiūros vykdymą)
(8 602) 41316 marta.jasiuleviciene@vilniauspn.lt

Lina Kazakevičienė (atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai)

Vyresnioji specialistė
lina.kazakeviciene@vilniauspn.lt

Gintautas Miliukas

Vyresnysis specialistas
(8 671) 36859 gintautas.miliukas@vilniauspn.lt

Olga Šilkinienė

Vyriausioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
(8 677) 10529 olga.silkiniene@vilniauspn.lt

Janina Korkuc

Vyresnioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
(8 670) 02457 janina.korkuc@vilniauspn.lt

Sigita Sinkevičienė

Vyresnioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
(8 602) 40595 sigita.sinkeviciene@vilniauspn.lt

Natalija Bukienė

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
natalija.bukiene@vilniauspn.lt

Liusė Morozova

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
liuse.morozova@vilniauspn.lt

Virginija Sruoginienė

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
virginija.sruoginiene@vilniauspn.lt

Diana Milinskaitė

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
diana.milinskaite@vilniauspn.lt

Leonid Novik

Specialistas (suimtųjų ir nuteistųjų skirstymo klausimais)
leonid.novik@vilniauspn.lt

Edmundas Adamovičius

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 656) 32299 edmundas.adamovicius@vilniauspn.lt

Zbignev Korvin-Piotrovski

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 656) 32299 zbignev.korvin-piotrovski@vilniauspn.lt

Romualdas Sinkevičius

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 656) 32299 romualdas.sinkevicius@vilniauspn.lt

Igoris Koiro

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 656) 32299 igoris.koiro@vilniauspn.lt

Danielius Pakalnis

Specialistas (budinčiajai pamainai)
danielius.pakalnis@vilniauspn.lt

Stanislavas Semaško

Specialistas (budinčiajai pamainai)
stanislavas.semasko@vilniauspn.lt

Rimantas Valaitis

Specialistas (budinčiajai pamainai)
rimantas.valaitis@vilniauspn.lt

Konstantinas Lobko

Specialistas (dinaminės priežiūros)
konstantinas.lobko@vilniauspn.lt

Gintas Kaušinis

Specialistas (dinaminės priežiūros)
gintas.kausinis@vilniauspn.lt

Zdislav Kačkovskij

Specialistas (dinaminės priežiūros)
zdislav.kackovskij@vilniauspn.lt

Darius Vitėnas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
darius.vitenas@vilniauspn.lt

Tadas Bagušauskas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
tadas.bagusauskas@vilniauspn.lt

Ana Rutkauskienė

Specialistė (dinaminės priežiūros)
ana.rutkauskiene@vilniauspn.lt

Andrejus Lepiochinas

Specialistas
(8 671) 36859 andrejus.lepiochinas@vilniauspn.lt

Miroslav Roubo

Specialistas, laikinai einantis vyresniojo specialisto pareigas
miroslav.roubo@vilniauspn.lt

Paulius Karpičius

Specialistas
paulius.karpicius@vilniauspn.lt

Aleksandra Svirskaja

Specialistė
aleksandra.svirskaja@vilniauspn.lt

Aliona Gaidukienė

Specialistė
aliona.gaidukiene@vilniauspn.lt

Vaidotas Glodenis

Specialistas-kinologas
vaidotas.glodenis@vilniauspn.lt

Vilniaus mokymo centras

Arvydas Šuksteris

Direktorius
(8 5) 263 9952 rastine@konsultaciniscentras.vilnius.lm.lt

Algirdas Žalnierūnas

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 263 9952
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 17 d. 10:21