Konkursai ir atrankos

Skelbiama atranka į laisvą Resocializacijos skyriaus specialisto pareigybę Vilniaus kalėjime

2023-05-19

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į laisvą Resocializacijos skyriaus specialisto (statutinio vidaus tarnybos sistemos pareigūno, pareigybių grupė – 10, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 7,3 – 13,0)) pareigybę Vilniaus kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai, atitinkantys Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus ir Statuto 80 straipsnyje nurodyti buvę pareigūnai (toliau – pretendentai).

 

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų krypties aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal III skiltį;
 • atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečiąjį lygį.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, atvykę adresu J. Gruodžio g. 16, Kaunas (2 a. 211 kab.) (prieš atvykstant, susisiekti telefonu +370 658 67071 arba elektroninio pašto adresu aurika.bartuseviciute@nbfc.lt ir susitarti dėl priėmimo dienos) arba elektroninio pašto adresu aurika.bartuseviciute@nbfc.lt privalo pateikti:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas ir pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos ar buvusios pareigos;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiama atranka, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Užpildytą Pretendento anketą;
 5. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnas, arba buvęs pareigūnas;
 6. Sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);
 7. Dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams;
 8. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel.: 8 602 40727, 8602 40978 bei elektroniniu paštu: milda.meckovskiene@vilniauspn.lt.

 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 19 d. 12:50