Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2019-11-18

Skelbiama atranka į 3 laisvas Vilniaus pataisos namų Resocializacijos skyriaus specialisto (pareigybės aprašymas) pareigybes (vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 5-11,5 ) (įsakymas dėl atrankos paskelbimo).

 

Atrankoje gali dalyvauti tik vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ar buvę pareigūnai.

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ar buvę pareigūnai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyriui privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas ir pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas.

5. Dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams.

 

Dokumentus galima pateikti:

1. Asmeniškai ar siųsti registruotu paštu Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyriui, adresu Rasų g. 8, Vilnius;

2. Siųsti elektroniniu paštu ars@vilniauspn.lt.

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse.

 

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyriuje telefonu (8 5) 219 8823 arba (8 5) 219 8821, elektroniniu paštu ars@vilniauspn.lt.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 31 d. 12:19