Konkursai ir atrankos

Skelbiamas konkursas į 2 (dvi) laisvas Resocializacijos skyriaus specialisto pareigybes

2020-08-25

Vilniaus pataisos namai skelbia konkursą į 2 (dvi) laisvas Resocializacijos skyriaus specialisto pareigybes (vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybės grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 5,7 - 11,5, pareigybės aprašymas).

Specialieji reikalavimai:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- atitikti asmens sveikatos būklės III skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

- atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Veiklos organizavimo skyriui privalo pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu paštu ar elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais šiuos dokumentus:

- rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;

- asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- gyvenimo aprašymą;

- pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

- sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

- asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse dienos;

Išsamesnę informaciją apie paskelbtą konkursą galima gauti Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyriuje telefonu (8 5) 219 8821, elektroniniu paštu ars@vilniauspn.lt.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 25 d. 19:25
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos