Konkursai ir atrankos

Skelbiama atranka

2020-05-28

Vilniaus pataisos namai skelbia atranką į laisvą Turto valdymo skyriaus specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę (pareigybės lygis A2, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 4,7-11,55, pareigybės aprašymas).

Specialieji reikalavimai:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį, išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais su materialiniu-buitiniu aprūpinimu, viešaisiais pirkimais susijusiais teisės aktais.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 10 d. (įskaitytinai) privalo įstaigai pateikti šiuos dokumentus:

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Vilniaus pataisos namų direktoriui;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas;

- gyvenimo aprašymą;

- užpildytą pretendento anketą;

- pretendento sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Dokumentus galima teikti elektroniniu paštu ars@vilniauspn.lt arba siųsti registruotu paštu Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyriui.

Išsamesnė informacija apie paskelbtą konkursą teikiama Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyriuje telefonu (8 5) 219 8821, elektroniniu paštu ars@vilniauspn.lt

 

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 28 d. 15:50
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos