Konkursai ir atrankos

Skelbiama atranka į laisvą Resocializacijos skyriaus specialisto (vertintojų grupės padėjėjo), dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę

2020-07-14

Vilniaus pataisos namai skelbia atranką į laisvą Resocializacijos skyriaus specialisto (vertintojų grupės padėjėjo), dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę (pareigybės lygis B, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 4,3-8,8, pareigybės aprašymas).

Specialieji reikalavimai:

- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 27 d. (įskaitytinai) privalo įstaigai pateikti šiuos dokumentus:

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Vilniaus pataisos namų direktoriui;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas;

- gyvenimo aprašymą;

- užpildytą pretendento anketą;

- pretendento sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Dokumentus galima teikti elektroniniu paštu ars@vilniauspn.lt , siųsti registruotu paštu arba atnešti į Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyrių (Rasų g. 8, Vilnius, 217 kab.).

Išsamesnė informacija apie paskelbtą konkursą teikiama Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyriuje telefonu (8 5) 219 8821, elektroniniu paštu ars@vilniauspn.lt

 

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 15 d. 15:18
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos