Konkursai ir atrankos

DĖL ATRANKOS Į DVI LAISVAS 1-OJO SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS JAUNESNIŲJŲ SPECIALISTŲ PAREIGYBES PASKELBIMO

2020-06-17

S k e l b i a m a atranka į 2 (dvi) laisvos jaunesniojo specialisto pareigybės (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 13, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 4,7 - 11,0). Pareigybė reikalinga vykdyti įstaigoje laikomų asmenų priežiūrą ir pataisos namų apsaugą, darbui Vilniaus pataisos namų 1-ajame saugumo valdymo skyriuje, adresu Rasų g. 8,Vilnius.

Specialieji reikalavimai:

2.1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

2.1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą;

2.1.3. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

2.1.4. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutoįgyvendinimo“;

2.1.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

3.1. asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, Veiklos organizavimo skyriui privalo pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu paštu ar elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais šiuos dokumentus:

3.1.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

3.1.2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3.1.3. gyvenimo aprašymą;

3.1.4. pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

3.1. 5. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose); sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo

3.1.6. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

3.2. pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse dienos;

3.3. išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyriuje telefonu (8 5) 219 8823 arba (8 5) 219 8821, elektroniniu paštu ars@vilniauspn.lt.

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 15 d. 15:20
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos