Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2016-10-04

Vilniaus pataisos namai skelbia atranką Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresniojo specialisto pareigybei užimti (pareigybės lygis – B, kategorija – 7). Pareigybės aprašymas.

Atranka organizuojama vadovaujantis:

  • Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis;
  • Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 ,,Dėl Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir Pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“;
  • Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60-69, 71 ir 82 punktais;
  • Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimais asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-57 ,,Dėl bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, ir pataisos pareigūnams patvirtinimo“.

 Specialieji reikalavimai pretendentams:

1.   turėti neuniversitetinį aukštąjį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.  žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius laisvės atėmimo vietų veiklą;

3. išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.  atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2016 m. spalio 17 d. imtinai, asmeniškai privalo pateikti įstaigai:
1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4. užpildytą Pretendento anketą;
5. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

 

Konkurse dalyvauja:

Ana Vanagel

 

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 31 d. 15:55
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos