Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2017-05-04

Vilniaus pataisos namai organizuoja atranką laisvai Vilniaus pataisos namų Psichologinės tarnybos specialisto  (pareigybės aprašymas) (A lygio, 7 kategorijos statutinio valstybės tarnautojo) pareigybei užimti.

Atranką vykdys Vilniaus pataisos namų direktoriaus sudaryta atrankos Psichologinės tarnybos specialisto pareigoms užimti komisija.

Atranka organizuojama vadovaujantis:

 • Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis;
 • Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 ,,Dėl Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir Pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“;
 • Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60-69, 71 ir 82 punktais;
 • Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimais asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-57 ,,Dėl bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, ir pataisos pareigūnams patvirtinimo“.

 

Specialieji reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, bausmių vykdymą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais;
 • gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;
 • atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. Spalio 21 d. įsakymu Nr. IV- 380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims, pretenduojantiems į pareigas.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. gegužės 17 d. imtinai, privalo pateikti įstaigai:

 • rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildyta Pretendento anketą;
 • asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą.

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialiuosius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka jis turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre.

Pretendentams, kurie tinkami tarnybai pagal nustatytus sveikatos būklės reikalavimus, bus išsiunčiamas pranešimas apie fizinio pasirengimo patikrinimo datą, laiką ir vietą, atrankos datą, laiką ir vietą.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

 
 
Informacija atnaujinta 2017 m. gegužės 4 d. 15:17
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos