Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2017-10-11

Vadovaudamasis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 10, 12 straipsniais, Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 ,,Dėl pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, 6, 7, 8 ir 9 punktais:

 S k e l b i a ma  atranka laisvai Vilniaus pataisos namų Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiojo specialisto  pareigybei užimti (pareigybės lygis – A, kategorija – 11). Pareigybės aprašymas.

       2. Specialieji reikalavimai:

       2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

     2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemos vidaus tyrimų padaliniuose ar kitų teisėsaugos institucijų kriminalinę žvalgybą vykdančiuose padaliniuose;

      2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, ikiteisminį tyrimą, korupcijos prevencijos, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, bausmių vykdymą ir dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

  2.4. mokėti apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą ir prognozuoti kriminogeninius procesus;

      2.5. mokėti naudotis kriminalistinėmis ir specialiosiomis technikos priemonėmis;

      2.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

     2.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

      2.8.  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“, gauti.

     2.9.  atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. spalio 23 d. imtinai, asmeniškai privalo pateikti įstaigai:

3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

3.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.3. gyvenimo aprašymą;

3.4. užpildytą Pretendento anketą.

4. Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 31 d. 14:10
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos