Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2018-01-15

Vilniaus pataisos namai organizuoja atranką 1 (vienai) laisvai Vilniaus pataisos namų Apsaugos ir priežiūros skyriaus  specialisto pareigybei  užimti: pareigybės grandis - pataisos pareigūnas, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 5-9. Pareigybės aprašymas

2. Specialieji reikalavimai pretendentams:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginįaukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį išsilavinimą;

2.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

2.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

2.5. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. sausio 25 d. imtinai asmeniškai privalo pateikti įstaigai:

3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

3.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.3. gyvenimo aprašymą;

3.4. užpildytą Pretendento anketą;

3.5. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą.

4. Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

 

Atrankoje dalyvauja:

Gintaras Žilys

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 31 d. 12:28
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?