Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2015-04-24

Vilniaus pataisos namai organizuoja atranką Vilniaus pataisos namų Psichologinės tarnybos  viršininko (pareigybės aprašymas) (A lygio, 13 kategorijos statutinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

Atranką vykdo Vilniaus pataisos namų direktoriaus sudaryta atrankos Psichologinės tarnybos viršininko pareigoms užimti komisija.

Atranka organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto, patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 „Dėl Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir Pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, ir Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60-69, 71 ir 82 punktais.

Specialieji reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties (psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • turėti psichologo darbo patirties;
 • būti susipažinusiam su psichologo profesinės etikos reikalavimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą bei dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
 • išmanyti sveiko ir sergančio žmogaus psichikos funkcionavimo dėsningumus, taip pat biologinių, socialinių ir psichologinių veiksnių sąveiką psichologinių sutrikimų atsiradime ir dinamikoje;
 • mokėti naudoti psichodiagnostinio tyrimo metodikas ir interpretuoti jų rezultatus, praktiškai konsultuoti interesantus gyvenimo sunkumų, psichologinių krizių, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų atvejais;
 • gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje iki 2015 m. gegužės 7 d. imtinai,asmeniškai privalo pateikti įstaigai:

 • rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildyta Pretendento anketą;
 • asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą.

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialiuosius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka jis turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre. Be to, turės būti įvertinta pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

Atrankoje dalyvauja:

Jurgita Kuzmickaitė-Petersen

Dalia Žiliuvienė

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. birželio 29 d. 17:02
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos