Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2015-04-21

     Vilniaus pataisos namai organizuoja atranką Vilniaus pataisos namų Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininko (pareigybės aprašymas) (B lygio, 8 kategorijos statutinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

Atranką vykdo Vilniaus pataisos namų direktoriaus sudaryta atrankos Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininko pareigoms užimti komisija.

     Atranka organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto, patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 „Dėl Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir Pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, ir   Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60-69, 71 ir 82 punktais.

Specialieji reikalavimai pretendentams:

 • turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių  įstaigų,  resocializaciją;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams, Kalėjimų departamento prie  Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos statute.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje iki 2015 m. gegužės 3 d. imtinai,asmeniškai privalo pateikti įstaigai:

 • rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildyta Pretendento anketą;
 • asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą.

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialiuosius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka jis turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre. Be to, turės būti įvertinta pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

 

Atrankoje dalyvauja:

Pavel Pristavko,

Darjuš Viteika

 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. birželio 9 d. 10:12
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos