Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2015-04-09

Vilniaus pataisos namai skelbia atranką Socialinės reabilitacijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybei užimti (pareigybės lygis – B, kategorija – 7). Pareigybės aprašymas.
Specialieji reikalavimai pretendentams:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį aniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

3. išmanyti dokumentų bei teisės aktų projektų rengimo taisykles;

4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6. atitikti reikalavimus, nustatytus pataisos pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.
Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2015 m. balandžio 20 d. imtinai, asmeniškai privalo pateikti įstaigai:
1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4. užpildytą Pretendento anketą;
5. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

 

Atrankoje dalyvauja:

Aušra Saklauskytė

Donatas Zabolevičius

Martyna Chvainickienė

Galina Kontratavičienė

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. birželio 19 d. 09:32
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos