Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2015-05-08

Vilniaus pataisos namai organizuoja atranką laisvai Vilniaus pataisos namų Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyresniojo inspektoriaus (pareigybės aprašymas) (A lygio, 9 kategorijos statutinio valstybės tarnautojo) pareigybei užimti.

Atranką vykdo Vilniaus pataisos namų direktoriaus sudaryta atrankos Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyresniojo inspektoriaus pareigoms užimti komisija.

Atranka organizuojama vadovaujantis:

 • Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis;
 • Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 ,,Dėl Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir Pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“;
 • Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60-69, 71 ir 82 punktais;
 • Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimais asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-57 ,,Dėl bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, ir pataisos pareigūnams patvirtinimo“.

Specialieji reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, ikiteisminį tyrimą, korupcijos prevencijos, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, bausmių vykdymą ir dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
 • mokėti apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą ir prognozuoti kriminogeninius procesus;
 • mokėti naudotis kriminalistinėmis ir specialiosiomis technikos priemonėmis;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.
 • Atrinktas pretendentas eiti šias pareigas privalo atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, gauti.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2015 m. gegužės 20 d. imtinai, asmeniškai privalo pateikti įstaigai:

 • rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą Pretendento anketą.

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialiuosius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka jis turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre.

Pretendentams, kurie tinkami tarnybai pagal nustatytus sveikatos būklės reikalavimus, bus išsiunčiamas pranešimas apie fizinio pasirengimo patikrinimo datą, laiką ir vietą, atrankos datą, laiką ir vietą.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

 

Atrankoje dalyvauja

Renatas Jusas

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. birželio 29 d. 17:04
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos