Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2015-05-08

Vilniaus pataisos namai organizuoja atranką 4 (keturioms) laisvoms Vilniaus pataisos namų Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojo (pareigybės aprašymas) (C lygio, 3 kategorijos statutinio valstybės tarnautojo) pareigybėms užimti.

Atranką vykdo Vilniaus pataisos namų direktoriaus sudaryta atrankos Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojo pareigoms užimti komisija.

Atranka organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto, patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 „Dėl Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir Pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, ir Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60-69, 71 ir 82 punktais.

Specialieji reikalavimai pretendentams:

  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
  • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;
  • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2015 m. gegužės 19 d. imtinai, asmeniškai privalo pateikti įstaigai:

  • rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • užpildyta Pretendento anketą;
  • asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą.

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialiuosius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka jis turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre. Be to, turės būti įvertinta pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

 

Atrankoje dalyvauja:

Andrejus Timko

Ignas Pocius

 

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. birželio 19 d. 09:01
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos