Projektai

Projektas - „Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos, įtraukimas į formalųjį švietimą“

 

Socialiai pažeidžiamų grupių užimtumas, kaip rodo Statistikos departamento bei darbo biržos duomenys, Lietuvoje yra aktuali socialinė problema, kuri glaudžiai siejasi su pagrindinio išsilavinimo neturėjimu.

Suaugę asmenys, nebaigę bendrojo ugdymo programos, dažniausiai susiduria su įvairiomis socialinėmis problemomis, kurios sąlygoja šių asmenų negebėjimą susirasti/išlaikyti darbą, mokytis ar įgyti profesiją. Tokie asmenys daug dažniau rizikuoja patirti socialinę atskirtį, kadangi nepakankamas išsilavinimas šalia skurdo, nedarbo, ir nedalyvavimo socialiniame gyvenime yra viena iš tiesiogiai tai lemiančių priežasčių. EUROSTAT duomenimis mažiau išsilavinę jauni žmonės dažniau tampa bedarbiais, yra priklausomi nuo socialinių pašalpų, o tai įtakoja jų pajamas, savijautą ir sveikatą. Tokie asmenys dažniau patiria socialinę atskirtį, pasirenka asocialų gyvenimo būdą, užimtumo trūkumas lemia nusikaltimų augimą.

Siekiant spręsti šias socialines problemas, projekte sukurtos sąlygos socialiai pažeidžiamų grupių asmenims grįžti į bendrojo ugdymo bei profesines mokyklas, pritaikant lanksčias mokymosi formas.

Projekto „Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos, įtraukimas į formalųjį švietimą“ metu bus siekiama mažinti tikslinės grupės asmenų socialinę atskirtį, stiprinant jų vidinę mokymosi motyvaciją (padedant suprasti ir atrasti sąsajas tarp sėkmingos profesinės karjeros ir mokymosi). Projekto veiklos padidins mokymosi tęstinumą ir darbo rinkos dalyvių skaičių, didins tikslinės grupės motyvuoto elgesio raišką.

Projekto tikslas: didinti Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija, įtrauktį į formalųjį švietimą ir profesinį rengimą. Projekto trukmė: 2018-06-21 – 2020-12-31, projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0002).

Projekte dalyvauja: 1) 4 suaugusiųjų bendrojo lavinimo įstaigos: Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (VSMC), Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, Vilniaus G. Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija; 2) 2 profesinio mokymo įstaigos: Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla, Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla; 3) 3 asocijuotos įstaigos: Vilniaus apygardos probacijos tarnyba, Vilniaus pataisos namai, VŠĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas.

 

Informacija atnaujinta 2018 m. liepos 16 d. 09:07

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?