Viešosios paslaugos

TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TVARKA

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS VYKDYMO APRAŠYMAS 

VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PATEKTI Į ĮSTAIGOS TERITORIJĄ IŠDAVIMO ASMENIMS TVARKOS APRAŠYMAS

DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ TAM TIKRUS JURIDINIUS FAKTUS, IŠDAVIMO AR TURIMOS INFORMACIJOS TEIKIMO ASMENIMS APRAŠYMAS 

LEIDIMO SUSIPAŽINTI SU NUTEISTŲJŲ ASMENS BYLŲ DOKUMENTAIS APRAŠYMAS

__________________________________________________________

Prašome įvertinti mūsų teikiamas paslaugas:

Komentarus paslaugos įvertinimui rašykite elektroniniu paštu:

ars@vilniauspn.lt 

Teikiama paslauga

vertinimas