Naujienos

Vilniaus pataisos namuose vyko Lietuvos ir Norvegijos bausmių vykdymo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų susitikimas

2021 m. lapkričio 16 d., įgyvendinant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ (toliau – NOR projektas) veiklas, Vilniaus pataisos namuose vyko Lietuvos ir Norvegijos bausmių vykdymo įstaigų atstovų ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinės pagalbos paslaugas nuteistiesiems susitikimas. Įgyvendinamo NOR Projekto tikslas – sukurti efektyvų nuteistųjų resocializacijos procesą, šiuolaikišką personalo profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijos ugdymo sistemą ir pagerinti infrastruktūrą.

2021 m. lapkričio 16 d. vykusio susitikimo tikslas – pasidalinti pataisos įstaigų, probacijos ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, rengiant nuteistuosius grįžimui į bendruomenę, patirtimi. Norvegijos karalystės pataisos įstaigų atstovai, pristatydami savo veiklą, akcentavo, kad jų veikla yra orientuota į ateitį, į visuomenės saugumą, kad bausmę atlikę nuteistieji būtų geresni bendruomenės nariai ir lengviau integruotųsi į visavertį gyvenimą. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo įgyvendinant šią misiją Norvegijoje yra labai reikšmingas, kadangi jie gali padėti nuteistajam įsilieti į visuomenės gyvenimą, pasiūlydami platų socialinių paslaugų spektrą ir bendradarbiavimo paslaugų tinklą. Labai svarbu, kad bendruomenės paslaugos ir pagalba būtų prieinama nuteistajam dar atliekant bausmę, šis aspektas reikšmingai palengvina nuteistojo sklandų grįžimą į visuomenę. Beje, nuteistojo grįžimą į bendruomenę palengvina priimanti bendruomenė. Tam reikia informacijos apie nuteistųjų socialinius poreikius ir visuomenės švietimo. Norvegijos kalėjime organizuojamas nuteistųjų radijas Bandit, kuris transliuoja istorijas apie kalinčius asmenis, jų gyvenimą.

Vilniaus pataisos namai taip pat aktyviai vysto bendradarbiavimą su Nevyriausybinėmis organizacijoms. Minėtame susitikime dalyvavo ir patirtimi dalinosi Vilniaus pataisos namų partneriai: Caritas, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, Vyrų konsultavimo centras, Lietuvos probacijos tarnyba.

 

Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 19 d. 09:09

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?