Naujienos

Vilniaus pataisos namų Resocializacijos skyriaus iniciatyvos įvertinimas nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje

2020-05-28

2020 metais, jau penkioliktus metus iš eilės, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija organizavo Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursą, kuriuo norima pabrėžti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos svarbą, skatinti iniciatyvų ir projektų, padedančių užkirsti kelią nusikaltimams, kitiems teisės pažeidimams, mažinti nusikalstamumą, rengimą ir vykdymą, skleisti gerąją praktiką nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje.

Atsižvelgus į Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos vertinimo komisijos pasiūlymą, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-479 „Dėl nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso dalyvių paskatinimo“, Vilniaus pataisos namų Resocializacijos skyriaus parengtas projektas „Rizikos įvertinimas – rizikos valdymas“ tapo konkurso II vietos laimėtoju. Šio projekto rengėjams buvo paskirta paskatinamoji 700 eurų premija, taip pat bus įteiktas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės padėkos raštas.

Pastaraisiais metais bausmių vykdymo sistema siekia didinti nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą. Ženkliai plečiant nuteistųjų galimybes mažinti izoliacijos sąlygas bei didinti socialinės integracijos potencialą, neišvengiamai kyla poreikis išsamiai bei objektyvai įvertinti nuteistųjų nusikalstamo elgesio riziką bei atliktų įvertinimų pagrindu priimti teisingus sprendimus. Netinkamai įvertinta asmens nusikalstamo elgesio rizika gali sukelti ne tik neigiamas pasekmes pačiam nuteistajam, bet ir visuomenei apskritai. Taigi, Resocializacijos skyriaus specialistų parengto projekto „Rizikos įvertinimas – rizikos valdymas“ veiklomis yra siekiama gerinti nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų atlikimo kokybę, siekiant individualizuoto, efektyvesnio nuteistųjų bausmės planavimo bei nusikalstamo elgesio rizikos valdymo.

Įgyvendinant projekto veiklas yra užtikrinamas išsamus nuteisto asmens situacijos bei asmenybės ypatumų išanalizavimas, kuris padeda efektyviau įvertinti, kiek tikėtina, kad teisės pažeidėjas bus pakartotinai nuteistas, nustatyti ir klasifikuoti rizikos veiksnius, susijusius su teisės pažeidimu. Nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas taip pat padeda užtikrinti asmens efektyvesnį bei individualizuotą resocializacijos procesą, kadangi siekiant valdyti nusikalstamo elgesio riziką, yra parenkamos ir taikomos tikslingos, kryptingos bei nuteistojo kriminogeninius poreikius atliepiančios socialinės reabilitacijos prevencinės bei intervencinės priemonės. Išsamus nuteistojo nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas padeda priimti objektyvius teisinius, saugumo ir visuomenės lūkesčius atitinkančius sprendimus dėl asmenų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, perkėlimo į pusiaukelės namus ir pan. Projekto veiklų įgyvendinimas padeda didinti ir visuomenės pasitikėjimą teisėsaugos, teisėtvarkos bei bausmių vykdymo sistemos institucijomis.

Projektas „Rizikos įvertinimas – rizikos valdymas“ buvo pradėtas vykdyti nuo 2019-06-03, šiuo metu yra užtikrinama tolesnė jo plėtra bei tęstinumas. Projekto veiklų įgyvendinimas nėra finansuojamas ir nereikalauja papildomų išlaidų, kadangi yra vykdomas remiantis Vilniaus pataisos namų turimais materialiniais, žmogiškaisiais ištekliais bei įstaigos darbuotojų iniciatyvomis. Taip pat yra pasitelkiama neatlygintina, savanoriška visuomenės atstovų pagalba.

Vilniaus pataisos namų bendruomenė džiaugiasi, kad jų geroji praktika buvo pripažinta kaip reikšminga veikla nusikaltimų prevencijos Lietuvoje srityje. Tai patvirtina nuostatas, kad bausmių vykdymo sistema kasmet tampa vis atviresnė, lankstesnė bei besiorientuojanti į efektyvesnio nuteistųjų resocializacijos proceso vykdymą bei visuomenės saugumo užtikrinimą.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 28 d. 16:47
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos