Naujienos

Šv. Kalėdų išvakarėse prie ramybės, susitaikymo vakarienės stalo

2019-01-07

Pirmųjų amžių krikščionys turėjo paprotį kiekvieną didesnę religinę šventę pasitikti dieną ar visą parą prieš tai trunkančiu budėjimu su šv. Mišiomis – vigilija. Kalėdų išvakarių vigilija Lietuvoje vadinama Kūčiomis. Paprotys budėti ir per naktį melstis jau išnykęs, tačiau lietuviai, kaip jokia kita krikščioniška tauta, turi sukūrę ir išsaugoję daugelį kitų Kūčių papročių. Lietuva (panašiai ir Latvija bei Lenkija) turi nuostabiai gražų paprotį Viešpaties Jėzaus, kurį krikščionys vadina Kristumi, gimimo (Kalėdų) išvakarėse susėsti prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo vakarienės stalo.

Jau antrus metus prieš šv. Kalėdas Vilniaus pataisos namų Socialinės reabilitacijos skyriaus Pusiaukelės namų poskyrio nuteistieji ir darbuotojai kartu susėda prie tokio vakarienės stalo. Ir nuteistieji, ir poskyrio viršininkas Pavel Srebniuk, ir specialistės Dalia Šlempo, Gintarė Gerybaitė ir Danutė Sargautienė (šio renginio organizatorė) rengėsi tai iškilmingai vakarienei: išsivalė Pusiaukelės namus, pasipuošė juos, padengė darbuotojų ir keletos nuteistųjų, kuriems patikėjo Pusiakelės namų nuteistieji paruošti Kūčių vakarienės stalą, patiekalais. Šis renginys vyko 2018 m. gruodžio 21 d. Į jį buvo pakvietas Šv. Teresės bažnyčios kunigas Vytautas Brilius, kuris prieš metus pašventino Pusiaukelės namų poskyrio patalpas, tuo metu buvusius nuteistuosius, ir šįsyk sutiko su pusiaukelėčiais pasėdėti prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo vakarienės stalo.

Tą vakarą Pusiaukelės namuose buvo labai šilta ir jauku: visi nuteistieji (išskyrus vieną, kuris buvo susirgęs), darbuotojai ir kunigas sėdėjo prie vieno stalo, sukalbėjo maldą, laužė kunigo atsineštus kalėdaičius ir sakė vieni kitiems palinkėjimus, ragavo Kūčių stalo patiekalus, bendravo vieni su kitais. Kunigas V. Briliaus papasakojo, kokią reikšmę turi lietuviams katalikams Kūčių vakarienė ir šv. Kalėdos, kaip jas švenčia kitų tautų žmonės.

Baigiantis vakarienei, Pusiaukelės namų poskyrio viršininkas P. Srebniuk padėkojo kunigui V. Briliui už Pusiaukelės namų nuteistiesiems skirtą laiką ir įteikė kalėdinę dovanėlę. Dar ilgai nuteistieji tarp savęs dalijosi susitikimo su kunigu ir vakarienės metu patirtais jausmais.

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. sausio 7 d. 16:26