Naujienos

Resocializacijos skyriaus specialistės darbas žavi – nes nuolat skatina tobulėti

Kiečiame susipažinti su energingąja, aktyviąja, veržliąja, darbščiąja, Vilniaus pataisos namų Resocializacijos skyriaus specialiste Julija Formanicka ir akies krašteliu pažvelgti į Resocializacijos skyriaus darbo užkulisius. Julija pataisos pareigūno uniformą vilki jau penkerius metus.

                      Julija, kas paskatino Jus pasirinkti pataisos pareigūno profesiją ir kas Jus žavi joje?

                      Julija: Visada svajojau būti pareigūne. Baigus mokslus ir įgijus teisinį išsilavinimą, laimė man nusišypsojo, suteikdama šansą šią ilgai brandintą svajonę išpildyti, įsidarbinti bausmių vykdymo sistemoje. Šis mano troškimas ir atvedė mane į tuo metu dar gyvavusį Lukiškių tardymo izoliatorių – kalėjimą, kuriame įsidarbinau prižiūrėtoja (jaunesniąja specialiste). Tačiau karjeros vingiai atvedė mane į Resocializacijos skyrių (šypsosi Julija).

„Pradėjusi tarnybą nuo žemiausio laiptelio, Julija savo jėgas išbandė ir atrankoje į Saugumo valdymo skyriaus specialistus dinaminei priežiūrai, sėkmingai laimėjo. Ambicinga pareigūnė ties viena profesine sritimi nesustojo ir nusprendė prisijungti prie jaunatviško ir aktyvaus Resocializacijos skyriaus kolektyvo“.

Ar pastebite esiminius skirtumus tarp specialisto dinaminei priežiūrai ir Resocializacijos skyriaus specialisto, kadangi abi pareigybės, kurias „pasimatavote“ yra glaudžiai susijusios viena su kita, bei viena kitą papildo?

Julija: būdama specialiste dinaminei priežiūrai, didžiąją dalį savo laiko tarnybos metu skirdavome suimtųjų ir nuteistųjų pozityvaus užimtumo organizavimui ir vykdymui. Manau šios dvi pareigybės skiriasi kaip diena ir naktis. Tapus Resocializacijos skyriaus dalimi, supratau, kad galiu daug efektyviau padėti suimtiesiems ir nuteistiesiems, ne tik užtikrinant suimtųjų ir nuteistųjų pozityvų užimtumą, taičiau ir skiriant paskatinimo priemones, sprendžiant įvairias, kasdien iškylančias problemas. Rengiame ir dokumentus, nagrinėjame begalę prašymų ir skundų, ko būdama specialiste dinaminei priežiūrai pasigedau. Tai toli gražu nėra paprasta ir lengva, reikalauja daug laiko, kurį galėtum skirti organizuojant suimtųjų ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją, taičiau yra ir kita medalio pusė – mokaisi ir visapusiškai tobulėji. Specialistai dinaminei priežiūrai visą savo laiką skiria darbui su nuteistaisiais. Manau, kad abi pareigybės turi savo pliusių. Tačiau galiu pasakyti atvirai – Resocializacijos skyriaus specialistės darbo specifika mane žavi, nes nuolat skatina tobulėti profesinėje srityje.

Ar susiduriate su sunkumais tarnyboje?

Julija: Esu lankstus žmogus, todėl lengvai prisitaikau prie pokyčių, kintančios aplinkos, žmonių. Nuteistųjų resocializacija grindžiama daugiau dispozityviomis teisės normomis, galima rinktis iš kelių alternatyvų, pavyzdžiui, nuo pataisos įstaigos administracijos nepriklausančių aplinkybių, kaip pavyzdys Covid 19 pandemija, negalint įgyvendinti vienos resocializacijos priemonės, yra galimybė ją pakeisti kita, ne ka mažiau efektyvia. Tai suteikia daugiau kūrybiškumo, laisvės ir erdvės vykdant tarnybines funkcijas.

Kas Jūsų nuomone yra svarbiausia nuteistųjų resocializacijos procese?

Julija: Specialisto pozityvumas ir teigiamas nusiteikimas suimtųjų ir nuteistųjų atžvilgiu. Nors tai nėra lengva, kadangi visi asmenys yra labai skirtingi savo temperamentu, charakteriu, turimais socialiniais įgūdžiais, tačiau nepaisant to, turi dėti visas pastangas, kad užmegztum pozityvų dialogą su nuteistuoju, jį išklausytum, suprastum. Juk visų pataisos pareigūnų misija yra – žmogus, kuris išėjęs į laisvę pakartotinai nenusikalstų, o savo tikslų siektų tik teisėtais būdais ir priemonėmis.

Kuo patraukli ši profesija?

Julija: skatina ir ugdo žmogaus komunikabilumą. Juk turi bendrauti ne tik su įstaigoje esančiais suimtaisiais ir nuteistaisiais, taičiau bendradarbiauti ir su kitų skyrių specialistais.

Ar pasitaiko atvejų, kai reikia paskatinti nuteistuosius įsitraukti į resocializacijos procesą, dalyvauti socialinės reabilitacijos priemonėse?

Julija: Tai labai individualu. Labai dažnai šios aplinkybės priklauso nuo pačio nuteistojo ir jo kriminalinės istorijos, t.y. kiek kartų asmuo buvo teistas praeityje, kelintą kartą atlieka laisvės atėmimo bausmę. Žinoma, susiduriame ir su atejais, kai nuteistajam reikia tam tikro postūmio, paskatinimo įsitraukti į individualų resocializacijos procesą. Yra ir asmenų, kurie patys noriai dalyvauja įvairiose socialinės reabilitacijos priemonėse, siekia pasitaisyti, yra motyvuoti valdyti su jų nusikalstamu elgesiu susijusius kriminogeninius veiksnius, kurie kiekvienu atveju yra labai individualūs, vieni turi priklausomybes, kurias bando pažaboti, kitiems būtinos intervencinės priemonės, nukreiptos į smurtinį elgesį, nuteistojo asmenybę. Tai tik keletas pavyzdžių.

Ar galėtumėte įvardinti bent tris socialinės reabilitacijos priemones, kurios turi didžiausią įtaką nuteistojo resocializacijos procesui?

Julija: Asmeniškai man – darbas yra vaistas nuo visų ligų. Nuteistiesiems, kurie atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgą laiko tarpą, yra labai svarbu ugdyti darbo įgūdžius, discipliną. Kita, ne ką mažiau efektyvi priemonė yra individualios konsultacijos, užsiėmimai su psichologu. Na ir žinoma, pozityvus laisvalaikio praleidimas. Čia yra galimybė rinktis iš priemonių įvairovės: žaisti, piešti, sportuoti, mokytis, skaityti, dalyvauti pataisos įstaigos administracijos tame tarpe ir resocializacijos skyriaus specialistų organizuojamuose konkursuose, užsiėmimuose, bei kitose priemonėse.

Kokiomis savybėmis Jūsų nuomone turi pasižymėti pataisos pareigūnas (Resocializacijos specialistas)?

Julija: atkaklumu, tvirtu charakteriu, atsakingumu. Ideali metafora - pataisos pareigūno profesija kaip suknelė, turi idealiai tikti, būti patogi, nevaržanti judesių, pabrėžti privalumus ir paslėpti trūkumus (šypsosi Julija). Turi mylėti savo darbą, netgi labai. Atsiduoti tarnybai. Tada kas rytą atvyksti į tarnybą su šypsena ir gera nuotaika. Kitaip bus sunku. Ne visi žmonės tau šypsosi, ne visi gero linki. Susiduri ir su kasdienine rutina, problemomis, tačiau „persilauži“ ir eini toliau, todėl ir akcentuoju vieną iš pagrindinių savybių – tvirtą charakterį, be kurio nė žingsio iš vietos.

Informacija atnaujinta 2021 m. gruodžio 30 d. 15:11

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?