Naujienos

Puoselėjamos tėvų ir protėvių tradicijos

       Kūčių vakarą svarbiausias dalykas yra ne valgiai ir iš ko jie pagaminti, o tai, kaip mes prie stalo susėdame – ar susitaikę, nepikti, atleidę sau ir kitiems. Susėsdami prie bendro stalo parodome, kaip mums svarbu yra šeima, jos darna, puoselėjami papročiai, tradicija. Puoselėjant tėvų, protėvių tradicijas, 2017 m. gruodžio 22 d., vakare, Vilniaus pataisos namų Socialinės reabilitacijos skyriaus Pusiaukelės namų poskyryje vyko renginys „Atgimkime dvasioj kartu... su šv. Kūčiom“. Pusiaukelės namų poskyrio nuteistieji ir darbuotojai susėdo prie padengto balta staltiese stalo, ant kurio buvo jų pagaminti patiekalai. 

Renginio viešnia etnologė Gražinai Kadžytė papasakojo apie Kūčių kilmę ir svarbą ne tik lietuviams, bet ir kitoms tautoms, paaiškino tradicinių Kūčių valgių simbolines reikšmes. Buvo dalijamasi kalėdaičiais, ragaujami Kūčių patiekalai, bendraujama. Kiekvienam Pusiaukelės namų poskyrio nuteistajam buvo įteikta po kalėdaitį, kad sugrįžęs į namus jis galėtų pasidalinti su savo artimaisiais.
Už įdomų ir šiltą vakarą Pusiaukelės namų poskyrio viršininkas Pavel Srebniuk padėkojo etnologei Gražinai Kadžytei ir įteikė nuteistojo nutapytą paveikslą.
Po renginio nuteistieji dar kurį laiką dalijosi mintimis apie tai, ką sužinojo jo metu ir sakė, kad pasidalins ir su savo artimaisiais.

   

Informacija atnaujinta 2018 m. sausio 8 d. 12:30