Naujienos

Prisiekė tarnauti Lietuvos valstybei nauja pataisos pareigūnė

2022-11-25

2022 m. lapkričio 24 dieną Vilniaus pataisos namuose iškilmingoje aplinkoje prisiekė tarnauti Lietuvos valstybei naujai priimta 1-ojo Saugumo valdymo skyriaus jaunesnioji specialistė Kristina. Įstaigos direktorius pasveikino naujai prisiekusią pareigūnę, palinkėjo sėkmės tarnyboje ir sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir pataisos pareigūnams patikėtas pareigas. Pareigūno priesaika numatyta Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 17 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad paskirtas į pareigas pareigūnas iš karto prisiekia po to, kai supažindinamas su įsakymu dėl priėmimo į tarnybą.

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. lapkričio 25 d. 07:39