Naujienos

Nuteistieji lankėsi parodoje „Čiabuvių pasakojimai“

Paskutinį šio mėnesio sekmadienį pagal Kultūros ministerijos taikomą nemokamo muziejų lankymo modelį Vilniaus pataisos namų pusiaukelės namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji lankėsi Nacionalinėje dailės galerijoje. Nuteistieji dalyvavo parodoje „Čiabuvių pasakojimai“, kurioje „iš čiabuvių pasakojimų, išreikštų pačių sukurtais artefaktais (verpimo rateliais, suverptomis paklodėmis, baldų dirbiniais) ir fotografų, kraštotyrininkų, etnologų, tautosakininkų surinktais liudijimais, audžiamas kraštovaizdis atveria kaimo žmogaus savastį, jos lėtą raidą, atidengia tykios kultūros sluoksnį“. Pasakojimus praturtinanti parodos dalis buvo Mariaus Juknevičiaus sukurta garso instaliacija – tai autentiški čiabuvių pasakojimai, atrinkti iš unikalios lietuvių liaudies folkloro fonogramų kolekcijos, 2008 m. įtrauktos į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą.

Šiame edukaciniame užsiėmime dalyvavę nuteistieji turėjo galimybę susipažinti su pasakojimais ir liudijimais apie mažiausią XIX-XX a. visuomenės modernizavimo įtaką patyrusių ir autentiškiausią bei archajiškiausią kultūrą išsaugojusių kaimo gyventojų sluoksnį bei prisiminti ir labiau įprasminti savo paties lietuvišką identitetą.

 

 

Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 1 d. 07:55

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?