Naujienos

Mokymo centro kursantai Pusiaukelės namų poskyryje

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras (toliau – Mokymo centras) bendradarbiauja su Vilniaus pataisos namų Socialinės reabilitacijos skyriaus Pusiaukelės namų poskyriu (toliau – Pusiaukelės namų poskyris). 2018 metų kovo 12 d. Pusiaukelės namų poskyryje lankėsi Mokymo centro Kompetencijų ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Borisevičienė ir šio skyriaus vyresnioji specialistė Galina Počopko su gausiu kursantų būriu – būsimų apsaugos ir priežiūros specialistų, kurie rengiami dirbti Lietuvos pataisos įstaigose. Juos pasitiko Pusiaukelės namų poskyrio specialistė Danutė Sargautienė, kuri suteikė kursantams informacijos: kokias perkėlimo į Pusiaukelės namų poskyrį sąlygas turi atitikti nuteistieji, kokių reikalavimų turi laikytis, kokios galimos darbo, gyvenimo ir režimo sąlygos, kokiais teisės aktais vadovaujantis vykdoma Pusiaukelės namų poskyrio veikla ir kt.

Kursantai pateikė klausimų (domėjosi kokios nuobaudos taikomos Pusiaukelės namų poskyrio nuteistiesiems, nesilaikantiems Nuteistųjų, perkeltų į pusiaukelės namus vidaus tvarkos taisyklių ir Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus tvarkos aprašo ir kt.), į kuriuos atsakė Pusiaukelės namų poskyrio specialistė D. Sargautienė. Po to, specialistė parodė svečiams Pusiaukelės namų poskyrio nuteistųjų gyvenamąsias ir bendrojo naudojimosi patalpas.

Informacija atnaujinta 2018 m. kovo 14 d. 10:18