Naujienos

Mokslinis seminaras „Nauja nuotrauka“: savižudybių problema šiandien“

2023-05-04

2023 m. balandžio 20 d. Resocializacijos skyriaus vyresnioji psichologė (krizių valdymo specialistė) dalyvavo nacionaliniame moksliniame seminare „„Nauja nuotrauka“: savižudybių problema šiandien“, skirtame Lietuvos savižudybių prevencijos politikos formuotojams ir kitiems tema besidomintiems dalyviams.

„„Nauja nuotrauka“: savižudybių problema šiandien“ seminare, akcentuojant savižudybių skaičiaus Lietuvoje mažėjimą, buvo diskutuojama ir siekiama atsakyti į klausimus: Ar galime tikėtis, kad šis mažėjimas tęsis toliau? Ar yra specifinių veiksnių, susijusių su suicidiškumu Lietuvoje? Ar efektyvios taikomos prevencijos priemonės? Kas aktualiausia specialistams dirbantiems su suicidiniais asmenimis? Kodėl Lietuvoje žmonės nenoriai kreipiasi pagalbos?

Nacionalinį mokslinį seminarą organizavo Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centras. Renginio pranešėjai – centro mokslo darbuotojai, kurie pristatė pranešimus temomis: „Dabartinės savižudybių situacijos apžvalga – naujausi duomenys“, „Pagrindiniai suicidiškumo veiksniai Lietuvoje. Kas svarbiausia specialistams?“ ir „Alkoholio vaidmuo savižudybės procese: kur yra šansų padėti?“.

Lietuvos kalėjimuose savižudybės tema ypač aktuali, kadangi kalintys žmonės dažnai susiduria su įvairiomis problemomis, izoliavimu nuo visuomenės, vienišumo, beviltiškumo jausmu bei jaučiasi našta, tad tokių asmenų suicidinio elgesio rizika neretai būna aukštesnė. Dėl šios priežasties Vilniaus kalėjimo darbuotojai domisi naujienomis savižudybės tematika, siekia gerinti suicidinio elgesio prevenciją, intervenciją bei postvenciją.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 4 d. 10:31