Naujienos

Lygtinis paleidimas su intensyvia priežiūra – aktuali tema Pusiaukelės namų poskyrio nuteistiesiems

Po 2017 m. lapkričio 3 d. dalykinio susitikimo Vilniaus pataisos namų Socialinės reabilitacijos skyriaus Pusiaukelės namų poskyryje šio poskyrio viršininko Pavel Srebniuk ir Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriaus vyresniosios specialistės Irenos Žilinskienės, kuriuo metu buvo aptartas bendradarbiavimas, 2017-11-23 Pusiaukelės namų poskyryje surengtas Vilniaus probacijos skyriaus specialistų ir Pusiaukelės namų poskyrio nuteistųjų susitikimas, kurio tema „Lygtinis paleidimas su intensyvia priežiūra“.

Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriaus vyresniosios specialistės Irena Žilinskienė ir Deimantė Bokmotaitė informavo nuteistuosius apie lygtinį paleidimą su intensyvia priežiūra. Nuteistieji pateikė klausimų, dėl lygtinai paleistų iš pataisos įstaigų asmenų atvykimo į probacijos tarnybą termino, kas nustato lygtinai paleistiems iš pataisos įstaigų asmenims probacijos sąlygas, ar galima lygtinio paleidimo metu išvykti į užsienį, jei ten gyvena nepilnamečiai vaikai, kuo remiantis probacija teikia teismui siūlymus sutrumpinti probacijos terminą ir kt., į kuriuos specialistės atsakė.

Susitikimas buvo labai naudingas nuteistiesiems, kurie atlieka laisvės atėmimo bausmę pirmą kartą.

Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 27 d. 16:33