Naujienos

Kviečiame tapti Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariu

Skelbiama atranka į laisvą Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nario (asociacijų, religinių bendruomenių ar religinių bendrijų atstovų ir (ar) savanorių, fizinių ir juridinių asmenų) vietą.

Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija yra Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu sudaryta kolegiali, visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, priimanti sprendimus dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos sudarymo tvarką, funkcijas ir teises, darbo organizavimo tvarką nustato Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatai, patvirtinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų patvirtinimo“.

 

Specialieji reikalavimai:

1. Atrankoje gali dalyvauti visi asociacijų, religinių bendruomenių ar religinių bendrijų atstovai ir (ar) savanoriai bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys (savanoriai), pageidaujantys aktyviai dalyvauti nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų procese.

2. Komisijos nariu gali būti vyresnis kaip 25 metų asmuo, atitinkantis nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

Kandidatai, pretenduojantys į laisvą Komisijos nario vietą, turi pateikti raštišką prašymą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus vardu (prašymas gali būti laisva forma), taip pat, pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kuriame prašytume nurodyti savo profesinę patirtį ir pasirašytą rašytinį sutikimą dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo.

Nurodytus dokumentus atsiųsti el. paštu: egle.martinkenaite@vilniauspn.lt iki 2021 m. rugsėjo 17 dienos.

 

Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 10 d. 08:15

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?