Naujienos

Kviečiame tapti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariu Vilniaus pataisos namuose

2018-04-16

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Vilniaus pataisos namuose veikia Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu sudaryta Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija, veikianti visuomeniniais pagrindais ir priimanti sprendimus dėl nuteistųjų prašymų lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Komisija sudaroma dvejiems metams ir 2020 m. birželio mėnesį jos sudėtis bus atnaujinama.

           Į Komisijų sudėtis gali būti skiriami vietos savivaldybės vykdomosios institucijos, asociacijų, religinių bendruomenių ar bendrijų, švietimo, mokslo įstaigų, kitų institucijų ar įstaigų atstovai bei visuomenės savanoriai.

           Komisijos nariu negali būti asmuo, jaunesnis kaip 25 metų ir neatitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams nustatytų nepriekaištingos reputacijos kriterijų.

           Dėkodami minėtų institucijų vadovams už bendradarbiavimą, maloniai kviečiame deleguoti atstovus į Komisijos, veiksiančios nuo 2018 m. liepos 1 d., sudėtį. Laukiami ir savanoriai, pageidaujantys aktyviai dalyvauti nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų procese.

          Apie deleguojamus atstovus, savanorius, pageidaujančius tapti Komisijos nariais, prašytume iki 2018 m. gegužės 4 d. informuoti Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo komisiją el. paštu: lpk@vilniauspn.lt, pateikiant kandidato į Komisijos narius gyvenimo aprašymą ir pasirašytą rašytinį sutikimą dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo, būtinai nurodant pretendentų asmens kodus ir jų kontaktinius duomenis.

           Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos sudarymo tvarką, jų funkcijas ir teises, darbo organizavimo tvarką nustato Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatai, patvirtinti teisingumo ministro 2012 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų patvirtinimo“.

 

          Tel. pasiteiravimui (8~5) 271 8489.

 
 
Informacija atnaujinta 2018 m. balandžio 16 d. 13:04