Naujienos

KVIEČIAME MOKYTIS PATAISOS PAREIGŪNŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE IR ĮGYTI PATAISOS PAREIGŪNO PROFESIJĄ

2018-04-16

  

Reikalavimai pretendentams:

1) turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

2) atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

JEIGU NUSPRENDĖTE MOKYTIS, Vilniaus pataisos namų Personalo skyriui (Rasų g. 8-224, Vilnius) turite pateikti:

1) rašytinį prašymą mokytis pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3) brandos atestatą ir jo priedus (originalus arba notaro patvirtintas kopijas), jei baigta profesinė mokykla, – profesinio mokymo (-si) baigimo dokumentus: profesinio mokymo diplomą (pažymėjimą), kvalifikacijos pažymėjimus ir jų kopijos;

4) gyvenimo aprašymą;

5) pretendento anketą (pildoma vietoje);

6) nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje).

Mokslo metų trukmė nuo 2018-09-01 iki 2018 m. birželio mėnesio, mokysitės Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre (Subačiaus g. 21, Vilnius). Kursantai mokymosi metu aprūpinami gyvenamuoju plotu (nemokamai), mokama stipendija, baigus mokymus garantuojama darbo vieta (Apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesniojo specialisto pareigos) laisvės atėmimo vietos įstaigoje.

Susidomėjusius asmenis, kviečiame dėl smulkesnės informacijos paskambinti jau šiandien tel. 8 682 64646,                               8 5 219 8823 arba atvykti į Vilniaus pataisos namų Personalo skyrių, Rasų g. 8-224.

DĖL KO VERTA TAPTI PATAISOS PAREIGŪNU?

- tai yra statutinė valstybės tarnautojo pareigybė;

- pataisos pareigūnui suteikiamas tarnybinis rangas;

- turi teisę į ilgesnę kasmetinių atostogų trukmę;

- yra galimybė, ištarnavus 25 metų, arba sulaukus 55 metų amžiaus, gauti pataisos pareigūnų pensiją;

- vykdomi periodiniai sveikatos patikrinimai tarnybos metu už įstaigos lėšas;

- kompensuojamos atvykimo į darbą ir iš darbo transporto kuro išlaidos;

- yra galimybė kelti kvalifikaciją ir aiškios karjeros galimybės;

- lankstus darbo grafikas;

- suteikiamos ir kitos įstatymais nustatytos socialinės garantijos ir lengvatos,

o svarbiausia bendradarbiaujantis, darnus ir šiltas kolektyvas.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2018 m. balandžio 16 d. 16:04