Naujienos

Drausmės grupės nuteistųjų užimtumas

2019-04-09

Bausmių vykdymą reglamentuojantys teisės aktai numato pataisos įstaigai teisę laikyti izoliuotus nuo kitų nuteistųjų asmenis, pažeidinėjančius režimą. Už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą nuteistajam paskyrus nuobaudą – perkėlimą į drausmės grupę ar į kamerų tipo patalpas nuteistajam neišvengiamai taikomi tam tikri apribojimai, kurie netaikomi lengvojoje ar paprastoje grupėse bausmę atliekantiems nuteistiesiems. Vienas tokių apribojimų – nuteistieji laikomi rakinamose kamerose.

Siekiant sušvelninti atskirties poveikį, atsižvelgus į nuteistųjų pageidavimus bei siekiant didinti drausmės grupei priskirtų nuteistųjų bei nuteistųjų, atliekančių nuobaudą kamerų tipo patalpose (nuo 15 parų iki 6 mėn.), laisvalaikio užimtumą ir tinkamai užtikrinti šių nuteistųjų teisę išpažinti tikėjimą lygiai prieš metus (2018 m. balandžio mėn.) šiai kategorijai nuteistųjų buvo įrengtos dvi patalpos: laisvalaikio (poilsio) kambarys ir koplyčia (maldos kambarys), kurios aprūpintos būtiniausiu inventoriumi.

Laisvalaikio (poilsio) kambaryje, gerai besielgiantys nuteistieji, gali žaisti stalo tenisą bei stalo futbolą, žiūrėti televizorių ar jiems skirtą laiką praleisti žaisdami stalo žaidimus.

Visiems nuteistiesiems norintiems išpažinti tikėjimą, melstis ar atlikti tam tikras religines apeigas sudaryta galimybė apsilankyti specialiai tam skirtoje patalpoje – koplyčioje (maldos kambaryje). Įrengus šią patalpą ją savo apsilankymo Vilniaus pataisos namuose (Rasų g. 8) metu 2018 m. balandžio 19 d. pašventino vyskupas Darius Trijonis.

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 9 d. 13:38