Naujienos

Dėmesio!

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su Vilniaus PN pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ įgyvendina projektą „Teritorijos šalia Vizitiečių vienuolyno Vilniaus m., Drujos g. 11 tvarkymas“.

Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 9 d. 15:25

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?