Naujienos

Dėl atrankos mokytis paskelbimo

Vadovaudamasis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 1R-246 ,,Dėl asmenų atrankos ir priėmimo į pataisos pareigūnų švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir tipinės mokymo sutarties formos patvirtinimo“:

1. S k e l b i u atranką asmenims, pageidaujantiems mokytis pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje, kurie įgiję pataisos pareigūno profesinę kvalifikaciją, galės užimti Apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigybes: pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – nuo 4 iki 8.

2. Specialieji reikalavimai:

      2.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

     2.2. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

3. Asmenys, pageidaujantys mokytis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre, iki 2018 m. rugpjūčio 5 d. imtinai, Vilniaus pataisos namų Personalo skyriui privalo pateikti:

3.1. rašytinį prašymą mokytis pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje;

3.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.3. brandos atestatą ir jo priedus (originalus arba notaro patvirtintas kopijas), jei baigta profesinė mokykla, - profesinio mokymo baigimo dokumentus; profesinio mokymo diplomą (pažymėjimą), kvalifikacijos pažymėjimus ir jų kopijas;

3.4. gyvenimo aprašymą;

3.5. užpildytą Pretendento anketą;

3.6. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje).

4. Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

 

Informacija atnaujinta 2018 m. rugpjūčio 17 d. 08:45

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos