Naujienos

Skelbiama kandidatų į Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų komisiją atranka

2014-04-17

     Nuo 2012 m. liepos 1 d. Vilniaus pataisos namuose veikia Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu sudaryta Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija, veikianti visuomeninais pagrindais ir priimanti sprendimus dėl nuteistųjų prašymų lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos.
     Komisija sudaroma vieneriems metams ir 2014 m. birželio mėnesį jos sudėtis bus atnaujinama. Į Komisijų sudėtis gali būti skiriami vietos savivaldybės vykdomosios institucijos, vaiko teisių apsaugos tarnybų atstovai, asociacijų, religinių bendruomenių ar bendrijų, švietimo įstaigų, nuteistųjų socialinę reabilitaciją pataisos įstaigoje vykdančių ir kitų institucijų ar įstaigų atstovai, savanoriai.
Komisijos nariu gali būti vyresnis kaip 25 metų asmuo, atitinkantis nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 2002, Nr.  45-1708).     Kviečiame deleguoti atstovus į Komisijos, veiksiančios  nuo 2014 m. liepos 1 d., sudėtį. Laukiami ir savanoriai, pageidaujantys aktyviai dalyvauti nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų procese.
     Apie deleguojamus atstovus, savanorius, pageidaujančius tapti Komisijos nariais, prašytume iki 2014 m. gegužės 20 d. informuoti Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo komisiją el. paštu: lpk@vilniauspn.lt, pateikiant kandidato į Komisijos narius gyvenimo aprašymą ir pasirašytą rašytinį sutikimą dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo. Tel. pasiteiravimui – 8 (5 2) 71 8489.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. balandžio 17 d. 11:22