Naujienos

Prisiekė tarnauti Lietuvos valstybei naujai priimti pataisos pareigūnai

2022-07-01

2022 m. liepos 1 dieną Vilniaus pataisos namuose iškilmingoje aplinkoje prisiekė tarnauti Lietuvos valstybei naujai priimtas 1-ojo Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas Donatas Januška ir 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus jaunesniosios specialistės Agnė Bogdiun ir Kornelija Mackevičiūtė. Įstaigos direktorius Viktoras Davidenko pasveikino naujai prisiekusius pareigūnus, palinkėjo sėkmės tarnyboje ir sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir pataisos pareigūnams patikėtas pareigas. Pareigūno priesaika numatyta Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 17 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad paskirtas į pareigas pareigūnas iš karto prisiekia po to, kai supažindinamas su įsakymu dėl priėmimo į tarnybą.

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. liepos 1 d. 15:32