Naujienos

Dėl Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2014 m. plano vykdymo

2014-12-23

Š.m. birželio 5 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-229 buvo patvirtintas Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2014 m. planas. Pagal šį planą Vilniaus pataisos namuose, socialinės reabilitacijos srityje, buvo vykdomos sekančios priemonės t.y. vykdant 4 uždavinio 4.1 priemonę, nuteistuosius Vilniaus pataisos namuose stengiamasi apgyvendinti tolygiai, vadovaujantis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 11.11. punkte nustatytais reikalavimais, t.y. vienam nuteistajam tenkantis minimalus gyvenamųjų patalpų plotas turi būti ne mažesnis kaip 3.1 kv.m. Vykdant 5 uždavinio 5.1. priemonę, nuteistieji, atsižvelgiant į jų darbingumą, yra įtraukiami į nemokamus darbus tvarkant Vilniaus pataisos namų teritoriją bei nuteistųjų kultūros ir buities sąlygų gerinimo darbus. Nuteistieji taip pat atlieka įvairius gerbuvio darbus savo iniciatyva bei atsižvelgdami į Lygtinio paleidimo komisijos rekomendacijas. Vykdant 6 uždavinio 6.1. priemonę, Vilniaus pataisos namuose buvo pravesti „Dailės ir meninio ugdymo programos“ užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 10 nuteistųjų. Nuo rugpjūčio 20 d. iki gruodžio 19 d.  bendradarbiaujant su VšĮ „Teistų asmenų integracijos pradžia“ Vilniaus pataisos namuose vyko kompleksinis socialinių, ugdymo ir meninių užsiėmimų ciklas „Kalėdinė žinutė“, kuriame dalyvavo dvidešimt nuteistųjų. Užsiėmimų metu nuteistieji savo rankomis gamino dovanas, sveikinimus savo artimiesiems. Dovanos po užsiėmimų buvo išvežtos nuteistųjų artimiesiems. Tęsiant bendradarbiavimą su VšĮ „Teistų asmenų integracijos pradžia“ įstaigoje vykdomi metodiniai užsiėmimai nuteistiesiems “TARP‘as pokalbiui“. Užsiėmimuose kviečiami dalyvauti įvairūs asmenys iš visuomenės: socialinės, kultūrinės, politinės, meno, muzikos, finansų, ekologijos ir pan. sričių. Užsiėmimų metu nagrinėjamos reintegracijai į visuomenę svarbios ir aktualios temos.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. gruodžio 23 d. 14:43