Naujienos

Vilniaus pataisos namuose vykdomos profesinių sąjungų atstovų konsultavimo procedūros įgyvendinamos reformos klausimais

2022-09-19

Atsižvelgiant į prasidėjusį Bausmių vykdymo sistemos pertvarkos II-ąjį etapą, kuriuo numatoma, kad Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos bus reorganizuoti į vieną juridinį asmenį – Lietuvos kalėjimų tarnybą, š. m. rugsėjo 14 d. prasidėjo Vilniaus pataisos namų vadovybės ir profesinių sąjungų atstovų konsultavimosi dėl Vilniaus pataisos namų reorganizavimo teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems neigiamiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti, procedūros. Pirmojo, 2022 m. rugsėjo 14 d., įvykusio posėdžio metu buvo diskutuota apie Bausmių vykdymo sistemos reformos eigą bei numatomus įstaigos struktūrinius bei organizacinius pasikeitimus po galutinio minėtos reformos įgyvendinimo. Taip pat, Vilniaus pataisos namų vadovybė bei posėdyje dalyvavę profesinių sąjungų atstovai nutarė parengti savo siūlymų, skirtų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, paketą, kuriuo minėtai įstaigai bus pateikiamas po reorganizacijos veiksiančio Lietuvos kalėjimų tarnybos padalinio (adresu Rasų g. 8) siūlomas struktūros projektas bei suformuluotas siūlymas dėl informacinių pranešimų darbuotojams įteikimo procedūros. Numatoma, kad kitas konsultavimosi procedūros posėdis vyks 2022 m. rugsėjo 21 d.

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 19 d. 07:52