Naujienos

Vilniaus pataisos namų darbuotojams organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2022-03-25

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais Vilniaus pataisos namuose skiriamas didelis dėmesys darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Pataisos įstaigos darbuotojai skatinami ir siunčiami dalyvauti mokymo renginiuose, kuriuos rengia Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau ‒ Kalėjimų departamentas) ir Kalėjimų departamento Mokymo centras pagal įstaigos poreikius atitinkančias mokymų programas arba mokymuose pagal įgyvendinamus projektus Lietuvoje ir užsienyje.

Šiais metais Vilniaus pataisos namų darbuotojai dalyvavo Kalėjimų departamento Mokymo centro surengtuose bendrųjų kompetencijų tobulinimo renginiuose, kurie orientuoti į įstaigos specialiosios veiklos sritį ir yra susiję su nuteistųjų bei suimtųjų resocializacijos procesu, savanoriškos veiklos organizavimu, bendradarbiavimu su nevyriausybinėmis organizacijomis, nuteistųjų priežiūros ypatumais.

Kalėjimų departamentui įgyvendinant 2014 ‒ 2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamos programos ,,Teisingumas ir vidaus reikalai“ tiesioginio finansavimo projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“, Kalėjimų departamente šių metų sausio mėn. Vilniaus pataisos namų darbuotojai dalyvavo mokymuose apie dinaminės priežiūros vykdymo tikslus ir principus, kuriuos surengė Projekto partneriai iš Norvegijos Karalystės. Taip pat įgyvendinant šį projektą, kurio vienas iš tikslų – gerinti teikiamų paslaugų kokybę taip, kad jos atitiktų Europos ir tarptautinius žmogaus teisių standartus, ugdyti vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų kompetencijas, kovo mėn. Vilniaus pataisos namų saugumo valdymo srities pareigūnai dalyvavo mokymuose Norvegijos Karalystėje. Šių mokymų tikslas ir uždaviniai – susipažinti ir perimti tinkamą praktiką, kaip Norvegijos pataisos tarnyboje kuriama ir praktikuojama valdymo strategija ir pagrindinių vertybių platforma.

Personalo kvalifikacijos kėlimas ir mokymas yra tas veiksnys, kuris skatina sėkmingą veiklą, yra naudingas ir įstaigai, ir darbuotojui, nes padeda rasti įvairių problemų sprendimus, padidina darbinės veiklos vertę ir darbo našumą, sustiprina darbuotojo pasitikėjimą savo jėgomis, formuoja geresnį organizacijos klimatą, palaiko įstaigos narių reikiamą kvalifikacijos lygį.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 25 d. 16:46