Naujienos

Vilniaus pataisos namų pusiaukelės namai kuria veiksmingą resocializacijos veiklą

2022-03-17

Vilniaus pataisos namų pusiaukelės namai (toliau-Vilniaus PKN), kaip specialus atviro tipo padalinys, įkurtas 2016 m. lapkričio 2 d., jau sukaupė penkerių metų veiklos patirtį. Per šį laikotarpį Vilniaus PKN gyveno 123 asmenys. Pažymėtina, kad iš jų 110 nuteistųjų buvo paleisti lygtinai, tai sudaro 89 procentus. Aukšti veiklos rezultatai rodo, kad Vilniaus PKN dirba tikslingai – intensyviai ir kokybiškai rengia nuteistuosius lygtiniam paleidimui ir reintegracijai į visuomenę.

Nuteistojo grįžimas į visuomenę padeda valdyti pakartotino nusikalstamo elgesio riziką, kadangi nuteistasis planingai ir laipsniškai įsitraukia į visuomeninį gyvenimą: dirba, mokosi, bendrauja su šeima. Visas šis procesas yra prižiūrimas Vilniaus pusiaukelės namų specialistų (socialinių darbuotojų), kurie įvertinę kiekvieno nuteistojo individualią padėtį, reguliuoja pasirengimo reintegracijai procesą, pasitelkdami profesionalumą, socialinių partnerių ir savanorių pagalbą, kūrybišką požiūrį ir, neišvengiamai, taisykles, brėžiančias elgesio ribas taip reikalingas patikimam proceso rezultatui pasiekti – parengti nuteistąjį savarankiškam ir socialiai atsakingam gyvenimui laisvėje.

Pusiaukelės namuose gyvenantis nuteistasis, susidūręs su gyvenimiškais sunkumais, gauna profesionalią pagalbą ir palaipsniui įgauna bei sustiprina praktinius socialinius įgūdžius, išmoksta spręsti kasdienius klausimus savarankiškai. Vis tik, jei asmeniui nepavyksta susidoroti su iškylančiais sunkumais, klampina seni įpročiai. Tokie nuteistieji grąžinami į pataisos namus. Tačiau Vilniaus PKN profesionaliai susitvarko su keliamais tikslais, laiku nustato smulkius pažeidimus, reaguoja į juos ir užkerta kelią galimoms nusikalstamų veiklų apraiškoms.

Taigi ši iš Norvegijos ir kitų pažangių bausmių vykdymo sistemų perimta praktika pateisino lūkesčius.

Šiuo metu Vilniaus PKN gyvena 53 asmenys, iš jų 51 vyras ir 2 moterys. Gyvenamųjų vietų įkurta iš viso 60-čiai asmenų.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 17 d. 07:27
 

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?