Naujienos

Nuteistųjų kolektyvo taryba toliau tęsia savo veiklą

2022-04-02

Š. m. kovo 29 d. įvyko Nuteistųjų kolektyvo tarybos posėdis. Jo metu Nuteistųjų kolektyvo tarybos nariai susitiko su Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos pirmininke, kuri pristatė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos veiklą, paaiškino Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos sudarymo tvarką, paaiškino pagrindinius kriterijus, kuriais vadovaujamasi priimant sprendimą dėl nuteistojo lygtinio paleidimo. Nuteistųjų kolektyvo tarybos nariai posėdžio metu daugiausiai klausimų turėjo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos pirmininkei dėl pažangos vertinimo. Jiems buvo paaiškinta, kad pažanga nustatoma iš socialinio tyrimo išvados, kurioje yra, be kitų aspektų, informacija apie taikytas socialinės reabilitacijos priemones ir jų įgyvendinimo rezultatus. Todėl visais atvejais, sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą yra svarbūs nuteistojo veiksmai, kurie rodo jo pasirengimą gyvenimui laisvėje, pavyzdžiui, problemų, susijusiu su nusikalstamos veikos padarymu, sprendimas. Vienas iš dažnai pasitaikančių su nusikalstamu elgesiu susijusių veiksnių yra žalingas alkoholio vartojimas ar priklausomybė nuo psichiką veikiančių medžiagų, todėl tokiu atveju yra labai svarbu, kad asmuo dalyvautų elgesio korekcijos priemonėse, nukreiptose į tokių problemų sprendimą.

Po pokalbio su Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos pirmininke, Nuteistųjų kolektyvo tarybos nariai aptarė kitus aktualius klausimus, kuriuos pateikė Vilniaus pataisos namų administracijai.

Konstruktyvi Nuteistųjų kolektyvų tarybos veikla padeda didinti tarpusavio pasitikėjimą tarp nuteistųjų ir Vilniaus pataisos namų administracijos.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 2 d. 15:19
 

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?