Naujienos

Susitikimas su Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija

2022-10-31

Šių metų spalio 27 d. Resocializacijos skyriaus „Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo komandos“ bei „Socialinio darbo ir psichologinės intervencijos komandos“ atstovai dalyvavo susitikime su Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariais. Susitikimo metu aptarti Socialinio tyrimo išvadų rengimo ypatumai, nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos bei jų rezultatų interpretavimas, pristatyt nuteistųjų daromos pažangos valdant pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką kriterijai. Taip pat buvo kalbėtasi apie įstaigoje taikomas socialinės reabilitacijos priemones, pristatytas intervencijų spektras bei elgesio korekcinių programų taikymo tikslingumas ir nuteistųjų atrankos intervencijoms kriterijai.

Susitikimo metu taip pat buvo pasidalinta iškylančiais iššūkiais, tarpusavio lūkesčiais bei tolesnio bendradarbiavimo galimybėmis, siekiant kuo sklandesnio bei efektyvesnio bendro darbo – nuteistųjų rengimo sugrįžti į visuomenę bei jų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimų nagrinėjimo. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariams įteiktos Resocializacijos skyriaus darbuotojų parengtos atmintinės.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. spalio 31 d. 14:43