Naujienos

Vilniaus pataisos namai kviečia būti aktyviu ir tapti lygtinio paleidimo komisijos nariu

2022-04-29

Kviečiame visuomenės atstovus, institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ar bendrijų, švietimo, mokslo įstaigų atstovus, savanorius, aktyvius piliečius teikti savo kandidatūrą dalyvauti Vilniaus pataisos namų lygtinio paleidimo komisijos veikloje (toliau – Komisija).

Vadovaujantis Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatais, patvirtintais Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) Komisija sudaroma dviejų metų laikotarpiui iš septynių narių.

Į komisijos narius skiriami Kalėjimų departamento, pataisos įstaigų darbuotojai, probuotojai, ne mažiau kaip du asociacijų, religinių bendruomenių ar religinių bendrijų atstovai ir (ar) savanoriai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Komisijos nariu gali būti ne jaunesnis kaip 25 metų ir atitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus asmuo.

Asmenys, ketinantys tapti Komisijos nariu, pateikia prašymą tapti Komisijos nariu, gyvenimo aprašymą ir rašytinį sutikimą dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo. Asmenys, nepateikę gyvenimo aprašymo bei sutikimo dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo, kaip kandidatai į komisijos narius nesvarstomi.

Komisija vykdo šias funkcijas:

1. Nagrinėja pataisos įstaigos pateiktas socialinio tyrimo išvadas dėl lygtinio paleidimo taikymo nuteistiesiems.

2. Priima motyvuotus nutarimus taikyti arba netaikyti lygtinį paleidimą iš pataisos

įstaigų Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 157 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytiems nuteistiesiems.

3. Priima motyvuotus nutarimus BVK 157 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose arba 2

dalyje nurodytiems nuteistiesiems taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų ir teikia nurodytus nutarimus vietovės, kurioje yra nuteistojo pataisos įstaiga, apylinkės teismui.

4. Priėmus motyvuotą nutarimą BVK 157 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytam nuteistajam netaikyti lygtinio paleidimo, teikia rekomendacijas pataisos įstaigai ir (ar) nuteistajam dėl nuteistojo socialinės reabilitacijos ir (ar) nuteistojo nusikalstamo elgesio rizikos mažinimo, nustato šių rekomendacijų įgyvendinimo terminą ir pakartotinio svarstymo dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų datą.

Komisijos posėdžiai paprastai vyksta 1-2 kartus per mėnesį, vidutinė posėdžio trukmė 1-2 val. Rengiantis posėdžiui būtina susipažinti su Socialinio tyrimo išvada, vidutiniškai vienam posėdžiui pateikiama 10-15 Socialinio tyrimo išvadų.

Laukiame Jūsų prisijungiant!

Gyvenimo aprašymą, Sutikimą ir Prašymą tapti Komisijos nariu siųsti el. p.:

Komisijos nuostatai

Daugiau informacijos telefonu 8 672 48616, el. p. ana.urbanaviciene@vilniauspn.lt

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 29 d. 15:52