Naujienos

Kviečiame tapti Vilniaus pataisos namų savanoriais!

2022-01-31

Savanorystė pataisos įstaigose – tai svarbus visuomenės narių indėlis, skirtas padėti nuteistajam grįžti į bendruomenę po laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Vilniaus pataisos namų administracija mielai priima visuomenės narius padėti nuteistiesiems siekti pozityvių pokyčių bei prisidėti prie resocializacijos proceso vykdymo. Savanoriška veikla pataisos įstaigoje gali būti orientuota į pagalbos teikimą, organizuojant ir vykdant nuteistiesiems veiklas, nukreiptas į pozityvų užimtumą, dvasinių, socialinių, kultūrinių poreikių tenkinimą, socialiai reikšmingų įgūdžių lavinimą bei nusikalstamo elgesio rizikos korekciją.

Visus norinčius tapti Vilniaus pataisos namų savanoriais ir gauti išsamesnę informaciją apie savanoriškos veiklos galimybes, rekomenduojame kreiptis į Vilniaus pataisos namų Resocializacijos skyriaus darbuotojus telefonu 867248616 arba el. paštu ana.urbanaviciene@vilniauspn.lt. Specialistai Jums suteiks tolesnę išsamią informaciją apie savanorystės galimybes bei padės Jums atsakyti į rūpimus klausimus, išgryninti savanoriškos veiklos sritis, kuriose Jūs galėtumėte prisidėti prie nuteistųjų resocializacijos proceso įgyvendinimo.

Savanoriška veikla Vilniaus pataisos namuose įgyvendinama vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-400 patvirtintu Savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašu

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/012e4185636811ecb2fe9975f8a9e52e).

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 31 d. 08:14