Korupcijos prevencija

 

Kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2016 priemonių planas

Kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015 metų priemonių plano įvykdymas

Kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015 metų priemonių planas 

 

Kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2014 metų priemonių plano įvykdymas

Kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2014 metų priemonių planas

 ******************************************************************************************

Pažyma dėl korupcinio pobūdžio teisės  pažeidimo nustatymo

**********************************************************************************************************

 ĮSAKYMAS DĖL ASMENS, ATSAKINGO UŽ TEISĖS AKTŲ  PROJEKTŲ ANTIKORUPCINĮ VERTINIMĄ SKYRIMO 

**********************************************************************************************************

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ  PREVENCIJA:

1. Dėl rašytinės rekomendacijos Donatai Kračkienei

2. Dėl rašytinių rekomendacijų

 

Informacija atnaujinta 2018 m. kovo 1 d. 12:03