Darbo užmokestis

Vilniaus  pataisos namų  statutinių valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  priskaičiuotas darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (Eurais) 2022 metai

 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ STATUTINIŲ VALSTYBES TARNAUTOJŲ, VALSTYBES TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS

IR PRIEMOKOMIS (Eurai) 2022 metai

 

Pareigybės sk. I ketv. sk. II ketv. sk. III ketv. sk. IV ketv.
pavadinimas
STATUTINIAI VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Direktorius 1 5177 1 5255  4884     
Direktoriaus                
pavaduotojas 1 3812        
Skyriaus                
viršininkas 2 2985 2706  2739     
Skyriaus viršininko                
pavaduotojas 2 2518 2096  2347     
Vyriausiasis                
speciaslistas 10 2356 10  2428  12  2475     
Specialistas 53 2075 59  1764  68  1866     
Jaunesnysis                
specialistas 212 1561 200  1441  192  1495     
VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Skyriaus vedėjas 2 2453 2516       
Patarėjas 3 2422 2577  2532     
Vyriausiasis                
specialistas 2 1751 1984  1703     
Vyresnysis                
specialistas 2 2098 2176       
DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTĮ
Administracijos                
darbuotojai 51 1596 55  1628  26  1501     

 

 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ STATUTINIŲ VALSTYBES TARNAUTOJŲ, VALSTYBES TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS

IR PRIEMOKOMIS (Eurai) 2021 metai

 

Pareigybės sk. I ketv. sk. II ketv. sk. III ketv. sk. IV ketv.
pavadinimas
STATUTINIAI VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Direktorius 1 4159 1 4159 4555  5062 
Direktoriaus                
pavaduotojas 2 3496 2 3593 3575  4084 
Skyriaus                
viršininkas 3 2349 3 2406 2907  3237 
Skyriaus viršininko                
pavaduotojas 1 2079 2 2362 2419  2504 
Vyriausiasis                
speciaslistas 11 2091 11 2224 12  2269  12  2334 
Specialistas 68 1803  66 1877 67  1953  67  2048 
Jaunesnysis                
specialistas 222 1496 221 1527 221  1574  227   1657
VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Skyriaus vedėjas 1 2521 2 2382 2423  2547 
Patarėjas 4 2406 4 2368

2495  2527 
Vyriausiasis                
specialistas 4 1730 3 1637 1666  1698 
Vyresnysis                
specialistas 2 1835 2 1910 1945  1976 
DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTĮ
Administracijos                
darbuotojai 51 1339 51 1422 51  1496  51  1527 

 

 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ STATUTINIŲ VALSTYBES TARNAUTOJŲ, VALSTYBES TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS

IR PRIEMOKOMIS (Eurai) 2020 metai

 

Pareigybės sk. I ketv. sk. II ketv. sk. III ketv. sk. IV ketv.
pavadinimas
STATUTINIAI VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Direktorius 1 4103  1  4136 1 4136  1 4136
Direktoriaus                
pavaduotojas 2 3145  2 3335 2 3433  2 3480
Skyriaus                
viršininkas 3 1995  2 2204  2 2297  2 2336
Skyriaus viršininko                
pavaduotojas 1 2358  1 2435  1 2435 1 2470
Vyriausiasis                
speciaslistas 19 1954  19  2013  16 2028  16 2075
Specialistas 79 1694 79  1729  71 1735 71 1797
Jaunesnysis                
specialistas 235 1478 235  1552 228  1581  235 1599
VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Skyriaus vedėjas 2 2211  1  2433 1 2451  1 2482
Patarėjas 4 2174  2  2269

2

2350  2 2350
Vyriausiasis                
specialistas 4 1998 4  2098  4 2135 4 2159
Vyresnysis                
specialistas 3 1772 2  1892  3 1917 3 1945
DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTĮ
Administracijos                
darbuotojai 56 1266 56  1165 49 1205  56 1235

 

 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ STATUTINIŲ VALSTYBES TARNAUTOJŲ, VALSTYBES TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS

IR PRIEMOKOMIS (Eurai) 2019 metai

 

Pareigybės sk. I ketv. sk. II ketv. sk. III ketv. sk. IV ketv.
pavadinimas
STATUTINIAI VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Direktorius 1 3885 1 4042 1 4161 1 3987
Direktoriaus                
pavaduotojas 3 3103 3 3019 3 3012 3 3000
Skyriaus                
viršininkas 5 1853 5 1855 3 2027 3 2062
Skyriaus viršininko                
pavaduotojas 1 2167 1 2484 1 2538 1 2474
Vyriausiasis                
speciaslistas 19 1744 19 1770 19 1775 12 1780
Specialistas 125 1543 125 1551 125 1560 79 1570
Jaunesnysis                
specialistas 340 1329 337 1337 337 1340 243 1348
VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Skyriaus vedėjas 2 2186 2 2158 2 2158 2 2158
Patarėjas 6 1674 6 1840 6 1950 6 2207
Vyriausiasis                
specialistas 4 1578 4 1570 4 1691 4 1786
Vyresnysis                
specialistas 2 1519 2 1573 2 1565 2 1575
DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTĮ
Administracijos                
darbuotojai 96 1210 94 1232 75 1248 71 1252
Medicinos                
personalas 37 1519 23 1617 23 1620 0 0

 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ STATUTINIŲ VALSTYBES TARNAUTOJŲ, VALSTYBES TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS

IR PRIEMOKOMIS (Eurai) 2018 metai

 

Pareigybės

 

 

 

 

 

 

 

 

pavadinimas

sk. I ketv..

I ketv.

sk II ketv..

II ketv.

sk III ketv..

III ketv.

sk IV ketv..

IV ketv.

STATUTINIAI VALSTYBES TARNAUTOJAI

Direktorius

1

2960

1

2960

1

2960

1

2960

Direktoriaus pavaduotojas

2

2435

2

2435

1

2337

1

2337

Skyriaus viršininkas

8

1419

8

1542

8

1609

6

1470

Skyriaus viršininko pavaduotojas

1

-

 

 

 

 

1

1405

Poskyrio viršininkas

1

-

 

 

 

 

1

1558

Vyriausiasis specialistas

10

1244

10

1307

10

1320

10

1270

Specialistas

45

865

46

872

51

875

47

991

Jaunesnysis specialistas

153

892

159

826

157

851

156

873

VALSTYBES TARNAUTOJAI

Skyriaus vedėjas

2

1232

2

1216

2

1234

2

1191

Vyresnysis specialistas

3

953

3

1859

3

973

2

989

Vyriausiasis specialistas

2

864

2

880

2

882

2

950

DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS

Administracijos darbuotojai

28

750

24

871

23

942

36

611

Medicinos personalas

15

861

15

845

15

848

15

799

 

Vilniaus pataisos namų pareigybių sąrašas (nuo 2019-10-01)

 

Vilniaus  pataisos namų  statutinių valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  priskaičiuotas darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (Eurais) 2018 metai

 

Vilniaus  pataisos namų  statutinių valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  priskaičiuotas darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (Eurais) 2017 metai

 

Vilniaus  pataisos namų  statutinių valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  priskaičiuotas darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (Eurais) 2016 metai

 

Vilniaus  pataisos namų  statutinių valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  priskaičiuotas darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (Eurais) 2015 metai

 

Vilniaus  pataisos namų  statutinių valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  priskaičiuotas darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (Lt) 2014 metai

 

Vilniaus  pataisos namų  statutinių valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  priskaičiuotas darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (Lt) 2013 metai

  

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, BRUTO DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais (bruto)

2016 m. III ketv.

(eurais)

2016 m. IV ketv.

(eurais)

2016 m. vid. mėn.

(eurais)

2017 m. I ketv.

(eurais)

2017 m. II ketv.

(eurais)

2017 m. III ketv.

(eurais)

Direktorius

 2522

 2522

 2522

2522

2522

2565

Direktoriaus pavaduotojai

 2010

2045

2010

2190

2210

2210

Direktoriaus budintieji padėjėjai

1404

1386

1404

1310

1314

1385

Direktoriaus budinčiųjų padėjėjų pavaduotojai

1210

1153

1210

1136

1148

1201

Skyrių viršininkai

1433

1440

1433

1414

1460

1460

Skyrių viršininkų pavaduotojai

 1194

1208

1194

1211

1227

1238

Būrio viršininkai

 805

795

805

787

856

863

Tarnybų viršininkai

 1098

1092

1098

1090

1118

1118

Vyriausieji specialistai

 1029

1021

1029

1005

1012

1012

Vyresnieji specialistai

925

914

925

886

903

903

Vyresnieji inspektoriai

830

819

830

790

836

836

Specialistai

780

758

780

710

726

726

Inspektoriai

 806

796

806

767

788

788

Korpuso vyresnieji

 955

926

955

914

949

949

Vyresnieji prižiūrėtojai

851

843

851

754

802

806

Prižiūrėtojai

637

627

637

578

608

610

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 708

695

708

596

608

601

Medicinos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

-

-

-

-

985

985

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais (bruto)

2017 m. IV ketv.

(eurais)

2017 m. vid. mėn.

(eurais)

2018 m. I ketv.

(eurais)

2018 m. II ketv.

(eurais)

2018 m. III ketv.

(eurais)

2018 m. IV ketv.

(eurais)

Direktorius

2565

2565

2873  2873  2961  2961

Direktoriaus pavaduotojai

2177

2197

2365  2365  2265  2413

Skyrių viršininkai

1457

1448

1625 1468  1735  1735

Skyrių viršininkų pavaduotojai

-

1225

1318  1344  1480

Tarnybų viršininkai

1122

1112

1310  1310    

Vyriausieji specialistai

1034

1016

1510  1510  1512  1792

Vyresnieji specialistai

926

905

1230 -    

Specialistai

828

748

1163  1223  1224  1373

Jaunesnieji specialistai

766

780

946  965  967  1255

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

594

598 735 780  820  820

Medicinos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

1140 1010 1156 1156  1221  1236

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. balandžio 18 d. 18:58