Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Savanorystė pataisos įstaigose – tai svarbus visuomenės narių indėlis, skirtas padėti nuteistajam grįžti į bendruomenę po laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Vilniaus pataisos namų administracija mielai priima visuomenės narius padėti nuteistiesiems siekti pozityvių pokyčių bei prisidėti prie resocializacijos proceso vykdymo. Savanoriška veikla pataisos įstaigoje gali būti orientuota į pagalbos teikimą, organizuojant ir vykdant nuteistiesiems veiklas, nukreiptas į pozityvų užimtumą, dvasinių, socialinių, kultūrinių poreikių tenkinimą, socialiai reikšmingų įgūdžių lavinimą bei nusikalstamo elgesio rizikos korekciją.

Savanoriška veikla Vilniaus pataisos namuose įgyvendinama vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-400patvirtintu Savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašu.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/012e4185636811ecb2fe9975f8a9e52e

 

Šiuo metu Vilniaus pataisos namai bendradarbiauja su bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą vykdančia mokymo įstaiga, kuri vykdo nuteistųjų ir suimtųjų bendrąjį ar profesinį ugdymą; su religinėmis bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, priklausomybių centrais, juridiniais asmenimis, kurių bendradarbiavimas su Vilniaus pataisos namais padeda įgyvendinti sėkmingą nuteistųjų ir suimtųjų socialinę reabilitaciją – didina jų užimtumą, skatina mokytis, įgyti daugiau žinių, siekti dvasinio tobulėjimo, atsisakyti priklausomybių.

 

Visus norinčius tapti Vilniaus pataisos namų savanoriais ir gauti išsamesnę informaciją apie savanoriškos veiklos galimybes, rekomenduojame kreiptis į Vilniaus pataisos namų Resocializacijos skyriaus darbuotojus telefonu 867248616 arba el. paštu ana.urbanaviciene@vilniauspn.lt. Specialistai Jums suteiks tolesnę išsamią informaciją apie savanorystės galimybes bei padės Jums atsakyti į rūpimus klausimus, išgryninti savanoriškos veiklos sritis, kuriose Jūs galėtumėte prisidėti prie nuteistųjų resocializacijos proceso įgyvendinimo.

Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 6 d. 07:59