Bendradarbiavimas

Bendradarbiaujama:

- su Vilniaus mokymo centru, kuris organizuoja įstaigoje laikomų asmenų bendrąjį ugdymą bei neformalųjį švietimą.

- su Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla, organizuojamas nuteistųjų profesinis mokymas.

- su pavieniais savanoriais (organizacijų):

1. Ses.Benedikta Rollin – religinio pobūdžio užsiėmimai.

2. Tatjana Ščiurina – Asociacijos „laisvas žmogus“ prezidentė- darbas su priklausomais asmenimis.

3. Lietuvos veiklių žmonių bendrija – religinio pobūdžio užsiėmimai.

4. Caritas – įvairaus pobūdžio konslutacijos, pagalba teisinė, pagalba su gyvenamąja vieta ir t.t.

5. Lietuvos Kalėjimų kapelionų asociacija – religinio pobūdžio užsiėmimai.

6. Evangelinių bažnyčių draugija- religinio pobūdžio užsiėmimai.

7. Jogos mokytoja Lina Dovidonienė – jogos užsiėmimai.

8. Evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė – religinio pobūdžio užsiėmimai.

9. Goda Gudiene veda užsiėmimus įdarbinimo tema, cv rašymas ir t.t., anglų kalbos užsiėmimai (pusiaukelės namai);

10. Religinė bendruomenė Išganymo armija Lietuvoje – anglų kalbos užsiėmimai(pusiaukelės namai)

11. Tomas Bočkariovas – religinio pobūdžio užsiėmimai (pusiaukelės namai).

12. Jengenij Rudenko – stačiatikių dvasininkas - religinio pobūdžio užsiėmimai.

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Nepaisant prastėjančios epidemiologinės padėties šalyje dėl Covid-19 paplitimo, Vilniaus pataisos namai, siekdami kuo prasmingesnio nuteistųjų užimtumo bei įvairesnių socialinės reabilitacijos planuose numatytų priemonių įgyvendinimo, tęsia bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, organizacijomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis bei savanoriais.

2020 m. spalio 8 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 24-185 su Religinė bendruomenė išganymo armija Lietuvoje. Šia sutartimi susitarta bendradarbiauti teikiant Vilniaus pataisos namuose atliekantiems bausmę nuteistiesiems neformalaus suaugusiųjų švietimo ir laisvalaikio organizavimo paslaugas.

2020 m. spalio mėn. 26 d pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 24-200 su VŠĮ „Blaivybės akademija“. Šia sutartimi susitarta dėl bendradarbiavimo siekiant Vilniaus pataisos namuose įkalintų asmenų, kurie turi priklausomybių nuo alkoholio ir/ ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar šių medžiagų žalingo vartojimo įpročių, socialinės reabilitacijos.

2020 m. spalio mėn. 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 24-198/2020-(1.18)-171 su Respublikiniu priklausomybės ligų centu. Šia sutartimi susitarta dėl bendradarbiavimo siekiant Vilniaus pataisos namuose įkalintų asmenų, kurie turi priklausomybių nuo alkoholio ir/ ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar šių medžiagų žalingo vartojimo įpročių, gydymo, psichologinės ir socialinės reabilitacijos.

2020 m. lapkričio mėn. 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 24-207 su VšĮ „GEBU“. Šia sutartimi susitaria dėl abipusio bendradarbiavimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Nevyriausybinių organizacijų projektą, skirtą smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui 2021 metais, teikiant pagalbą smurtinio elgesio problemų ir/ar alkoholio bei kitų psichotropinių medžiagų vartojimo problemų turintiems asmenims.

Vilniaus pataisos namai ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas bendradarbiavimo sutartimi susitarė dėl bendradarbiavimo siekiant socialinių paslaugų prieinamumo gerinimo Vilniaus pataisos namuose įkalintiems asmenims, kurie po bausmės ar jos dalies atlikimo vyksta gyventi į Vilniaus regioną ir šių asmenų sklandesnės reintegracijos.

Taip pat buvo pasirašytos dvi savanoriško darbo sutartys. 2020-07-27 sutarties Nr. 24-114 su Tomu Bučkovu, kuria jis įsipareigojo Vilniaus pusiaukelės namuose esantiems nuteistiesiems organizuoti religinio pobūdžio pozityvų užimtumą bei 2020-09-28 sutarties Nr. 24-169 su Goda Gudiene, kuri organizavo Vilniaus pusiaukelės namuose esantiems nuteistiesiems pozityvų užimtumą.

 

Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 16 d. 07:17

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?